Somogy megye múltjából 1987. levéltári évkönyv 18. kötet [Elfogyott]

 

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: Csepelyi falukép 1412-ből (Forrásközlés) 3-39.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Tizenötödik közlemény)41-44.
Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai. ( Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival, 1556–1561)45-126.
Nagy László: A visszafoglaló háború értékelésének változásai a magyar történetírásban és hadtörténetírásban 127-148.
Tóth Péter: Somogyi határvizsgálatok tanulságai 149-168.
Péterffy Ida: Oroszi Julianna (Horváth Ádám első házassága (1782–1793) 169-186.
Szili Ferenc: Vásárok Somogy megyében (1700–1848) 187-219.
Bognár Tibor: Fejezetek Szulok történetéből (1750–1812)  – A betelepítéstől a mezővárosi cím elnyeréséig – 221-227.
Kanyar József: Fejezetek Dél-Dunántúl reformkori népoktatás történetéből 229-245.
Bősze Sándor: Egyesülettípusok a dualizmus kori Somogyban (Harmadik közlemény)247-290.
T. Mérey Klára: Városiasodó településtípusok a század- fordulón Somogy megyei példák alapján (Második rész)291-326.
Andrássy Antal: Somogyi katonák az I. világháborúban és az oroszországi polgárháborúban (1914–1922)327-359.
Tilkovszky Loránt: A magyarországi németség történetének kronológiája (1938. márciusától–1945. áprilisáig)361-381.