Somogy vármegye írásban és képekben Petőfi korában

A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltára számos olyan, a 19. század első felében keletkezett forrástípust őriz, amelyek a nagyközönség számára jórészt ismeretlenek. Ezek bemutatása közelebb hozhatja az érdeklődőket Petőfi Sándor korához, közzétételük segítségével betekintést nyerhetnek Somogy vármegye korabeli társadalmi, gazdasági, természeti környezeti és kulturális helyzetébe. Kiemelt helyet foglalnak el az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakának különféle irattípusai.

A virtuális kiállítás alapja, földrajzi kerete egy Vörös László által 1850-ben Somogy vármegyéről készített térkép újrarajzolt, digitális másolata. A kiállítás anyagában a települések (mezővárosok, falvak) majd’ mindegyike több-kevesebb írott forrással, adatbázissal, illusztrációval képviselteti magát.

A térképen és a bemutatott forrásokban, adatbázisokban szereplő mezővárosok, falvak, puszták, szőlőhegyek stb. azonosításához segítséget nyújt a Névtér. Az 1871-es, úgynevezett első községi törvényt követően minden területnek valamely községhez kellett tartoznia. A korábbi forrásokban még elkülönülten említett, kezelt puszták, prédiumok, promontóriumok ezen törvényt követő beosztása alapján szerepelnek a kiállításban.

A látogatók a térképen feltüntetett helységeknél látható pontra kattintva juthatnak el az adott település kiállítási épületének kertjébe. Innét az épület előtérbe „lépve” az információs pult segítségével lehet a választott tematikájú helyiségbe/kiállítótérbe kerülni. Ezekben tekinthetők meg az adott településre vonatkozó források stb. A kurzorral az épületbe jutva a látogató virtuálisan bejárhatja annak helyiségeit, amelyekben a különböző irattípusokból származó információkban gazdag adatbázisok, forrásközlések, leírások, képek, illetve az eredeti iratok digitális másolatai kaptak helyet.

 

A korszak települési szintű összeírásai egy részének névsorait adatbázisként közöljük. illetve első körben ízelítőül digitális másolatban tárjuk az érdeklődők elé.

A helyiségekben lévő tablókra kattintva egy rövid leírás jelenik meg az adott elemről. Minden egyes terem egy, a maga nemében is teljes, önálló kiállítás anyagát (forrásait, adatbázisait, illusztrációit) jeleníti meg, hasonlóan a valóságos intézményi bemutatótermekéhez.

A kiállítás anyaga kettős értelemben is nyílt: nemcsak ingyenesen hozzáférhető, nyilvános, hanem tartalma bármikor tovább bővíthető, módosítható.

 

 

A virtuális kiállítás készítői, illetve közreműködésük megnevezése

 

Kiss Norbert Péter főlevéltáros, igazgatóhelyettes

- Somogy vármegyei kastélyok és kúriák

- Noszlopy Antal verseinek közzététele, illetve válogatás Berzsenyi Dániel somogyi „helytörténeti” vonatkozású műveiből, valamint Csokonai Vitéz Mihály somogyi vonatkozású verseiből.  Két – korábban Petőfi saját keze írásának vélt – vers közzététele és eredetük tisztázása.

 

Nübl János főlevéltáros

 

- Somogy vármegye 1843-as és 1846-os nemesi összeírása.

- Somogy vármegye községbírói számadásai.

- Somogy vármegye határjárásai.

- Nemesi címerek leírásai.

(Utóbbi három egyelőre csak néhány településnél olvasható, látható.)

 

Polgár Tamás főlevéltáros, igazgató

- Somogy vármegye községi pecsétjei.
- Somogy vármegye hegyközségi artikulusai.
- Az 1848. őszi horvát betörés somogyi útvonala és történései.
- Noszlopy Gáspár 1849-es somogyi tevékenysége.

 

Récsei Balázs főlevéltáros

 

- Kaposvár adózóinak névjegyzéke 1848-ból.

- Somogy vármegye választói névjegyzékei 1848-ból.

- Somogy vármegye honvédösszeírásai 1848-ból.

- Somogy vármegye nemzetőr-összeírásai 1848-ból.

- A szabadságharcban részt vett Somogy vármegyei honvédek kimutatása 1849-ből.

- A tartózkodási engedéllyel rendelkező Somogy vármegyében összeírt volt honvédek kimutatása 1849-ből.

- Az 1828-as országos összeírásban szereplő jelentősebb somogyi települések.

 

Fejes László levéltári asszisztens

- Szöveg- és képbevitel (írás, digitalizálás).
- Irat- és képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás).

- Szövegszerkesztés.
- Grafikai tervezés.
- A tartalom gépi kódolásának előkészítése.

 

Szerelem Péter levéltári informatikus

- A tartalom gépi kódolásának előkészítése.
- A tartalom megfelelő gépi kódolása.

- A tartalom gépi kódolásának programozása.
- S
zámítógépes programozás.
- A
tartalom adatainak frissítése.

 

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy virtuális kiállításunk anyagát lehetőségeink függvényében a későbbiekben igyekszünk majd bővíteni.

 

Erről  a linkről letölthető. A kitömörítés után, az exe fájl futtatásával tekinthető meg a kiállítás.