Egyéb kiadványaink

 

Kanyar József: Somogy megye levéltára. Kaposvár, 1962

Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról. Történelmi olvasókönyv. Kaposvár, 1967 [Elfogyott]

Szili Ferenc: A cukorrépa termesztése Délkelet-Dunántúlon és a MIR Kaposvári Cukorgyára 1893–1948. Kaposvár, 1986 [Elfogyott]

Szili Ferenc: Somogy megye kereskedelme a kései feudalizmus korában 1700–1848. Kaposvár, 1988 [Elfogyott]

Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról I. köt. Történelmi olvasókönyv. (Második, bővített kiadás) Kaposvár, 1989 [Elfogyott]

Szabó Péter – Szili Ferenc (szerk.): Somogy megye a II. világháborúban. Kaposvár, 1993 [Elfogyott]

Szili Ferenc (szerk.): Zsidósors a Délkelet-Dunántúlon a XVIII. századtól a holocaustig. Kaposvár, 1994 [Elfogyott]

Szántó László: Az 1956-os forradalom Somogyban. Válogatott dokumentumok. Kaposvár, 1995 [Elfogyott]

Szili Ferenc: Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavónországba és Amerikába 1860–1914. Kaposvár, 1995

Domokosné Szalai Zsuzsanna: Somogy megye múltjából repertóriuma I. köt. 1970–1994. Kaposvár, 1998

Gőzsy Zoltán – Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000 [már csak német, és angol nyelven kapható]

Pesty Frigyes: Somogy megye helynévtára. Fontes Comitatus Simighiensis I. A szöveget gondozta és a bevezetőt írta: Gőzsy Zoltán és Polgár Tamás, közreműködött: Vonyó Jánosné. Kaposvár, 2001

Gőzsy Zoltán: Hitbizományi iratok. Repertórium. Somogy megye múltjából. Segédletek 1. Kaposvár, 2003

Szántó László: A Kaposvári Városi Tanács testületi üléseinek napirend-katalógusa (1950–1990). Somogy megye múltjából. Segédletek 2.  Kaposvár, 2005

Bősze Sándor (szerk.): Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság iratai 1870–1918. Kaposvár–Rijeka, 2011 [Magyar és horvát nyelven.]

Égető Melinda – Polgár Tamás: Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Somogy vármegyéből (1732–1847). Budapest, 2011. Szőlőhegyek történetének forrásai V.; Fontes Comitatus Simighiensis II. [A L’Harmattan Könyvkiadóval közös kiadvány.]

T. Mérey Klára: A gróf Hunyady család Somogy megyei birtokainak leltára (1822). Fontes Comitatus Simighiensis III. Kaposvár, 2012

Polgár Tamás – Récsei Balázs (szerk.): A forradalom vonzásában. Tanulmányok Szántó László tiszteletére. Kaposvár, 2017

Szántó László (főszerk.): Somogyország ötvenhatban. Dokumentumok, emlékezések és történetek a forradalomról I–II. köt. Kaposvár, 2017

Récsei Balázs (szerk.): Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Somogy Megyei Levéltáróból. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, 2018 [Elfogyott]