Somogy megye múltjából 1988. levéltári évkönyv 19. kötet

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: Az országbíró által öt törvénykezési ülésszakon megbírságolt Somogy megyeiek lajstroma (1437–1447)3-40.
Tóth Péter: Somogy vármegye leírása 1812-ből 41-91.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Tizenhatodik közlemény)93-96.
Kanyar József: Könyv- és nyomdakultúra a Dunántúlon a kései feudalizmus idején 97-109.
Ember Győző: Magyarország lakossága a XVIII. században (Statisztikai adatok) [Első rész]111-144.
Reőthy Ferenc: Fejezetek a dél-balatoni borvidék XVIII–XX. századi történetéből [Első rész]145-185.
Kaposi Zoltán: A vrászlói uradalom termelése és gazdálkodása a XIX. század első felében 187-222.
Dobai András: Somogy vármegye közigazgatása az Októberi Diploma és a Schmerling-provizórium idején (1860–1865)223-242.
Bősze Sándor: A Csokonya Vidéki Népnevelési Egylet története (1868–1928)243-261.
Andrássy Antal: A fegyveres erő és a hatalom Somogyban, a polgári demokratikus forradalom idején 263-298.
Tilkovszky Loránt: „Aktion Volksgrundbuch”. A Deutscher Schutzbund illegális akciója a magyarországi németség statisztikai adatfelvételére 1927-ben 299-308.
Bognár Tibor: Nemzethűségi vizsgálat a Somogy megyei németek körében (1945–1946)309-328.
Géger László: A tanácsok megalakulása Somogy megyében (1950. június 15-től október 22-ig)329-355.