Somogy megye múltjából 2007. levéltári évkönyv 38. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Varga Szabolcs:Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből (Forrásközlés) 7-17.
Nagy-Tóth Mária:Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636 19-38.
Dominkovits Péter:Az 1635. évi „nagybajomi” urbárium (Forrásközlés) 39-52.
Végh Ferenc:A szentgyörgyvölgyi Bakács család Somogy megyei birtokállománya a XVII. században 53-58.
Gőzsy Zoltán:Adalékok Somogy vármegye világi és egyházi közigazgatásához a 17. század végén és a 18. század első harmadában 59-80.
Polgár Tamás:Somogyi diákok a Pécsi Püspöki Joglíceumon 1831-1848 (1850) között 81-100.
Gárdonyi Máté:Piarista kegyuraság Somogyban 101-105.
Récsei Balázs:Somogyvármegye monografiájának története a dokumentumok tükrében 107-176.
Nübl János:Somogy vármegye helyzete az első világháború előtt, a statisztikák tükrében 177-211.
Domokosné Szalai Zsuzsanna:Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban (Harmadik közlemény) 213-246.
Czirók Zoltán:A kaposvári repülőszázad (1918-1919) 247-256.
Vonyó Anita:Boskovits István nemesvidi zsidó orvos ingósági leltára (1944) (Forrásközlés) 257-270.
Szántó László:Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Somogyban, és a megtorlást elszenvedők adattára 271-310.
Gerhard Seewann:In memoriam László Szita (1933-2005) 311-313.