Somogy megye múltjából 1990. levéltári évkönyv 21. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: A megyei levéltárak és a megyék középkori oklevelei 3-14.
Tóth Péter: Somogy vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei (1658–1718) 15-66.
Vargha Károly: Farkas Ferenc dél-dunántúli pásztorember élete 67-80.
Reöthy Ferenc: Fejezetek a dél-balatoni borvidék XVIII–XX. századi történetéből (Második rész)81-109.
Tilkovszky Loránt: Széchenyi István csokonyai uradalma 111-154.
Dobai András: Somogyi inszurgensek az 1809. évi hadjáratban 155-168.
Andrássy Antal: A Kaposvári Berzsenyi Dániel Szabad- kőműves Páholy története (1902–1903) (Első rész)169-190.
Bősze Sándor: Az egyesületi hálózat kialakulása Dél-Dunántúlon a dualista kor kezdő éveiben (1867–1873)191-220.
Sárkány Eszter: Színházi kultúra a századfordulón Kaposváron 221-240.
Géger László: Kísérletek a szövetkezetek megmentésére Somogyban 1953 második felében (1953. június 28 – 1953. december 31.)241-261.
Bognár Tibor: Törvényesség és törvénytelenség a hazai németek elleni eljárásban a háború előtti és utáni jogalkotás tükrében 263-282.