Somogy megye múltjából 1996. levéltári évkönyv 27. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Bakos Péter: Finnugor rokonságunk? A magyarság etnikai embertani képe és egy egységes (Ural-) Altaj-i őshaza gondolata 3-17.
Stamler Imre: A honfoglalás előzményei és a vastermelés 19-48.
Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban (Forrásközlés) (Második közlemény) 1301–1330 49-68.
Timár Péter: A Szerdahelyiek Somogy megyei birtokai. 1. rész: Szerdahely 69-91.
Bezerédy Győző: Somogy megye mezővárosi és községi pecsétjei 1768–1856 (Ötödik rész. Hajmás – Juta) 93-112.
Bodosi Mihály: Adatok a XIX. század Somogy megyei kolerajárványaihoz 113-143.
Bősze Sándor: Somogy a millennium fényeiben és árnyaiban 145-171.
Paál László: Somogy megye sajtója 1891-1918 (Második közlemény) 173-197.
Tilkovszky Loránt: „Ütött a cselekvés utolsó órája”. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1942. február 4-i memoranduma Horthy Miklós kormányzóhoz 199-222.
Orbán Sándor: Mi történt a majorsági cselédséggel 1945 után?223-251.
   - 
Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyvek 1970–1974. évi köteteinek összevont mutatója 281-373.