Somogy megye múltjából 1973. levéltári évkönyv 4. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Kubinyi András: A kaposújvári uradalom és a Somogy megyei familiárisok szerepe Újlaki Miklós birtokpolitikájában (Adatok a XV. századi feudális nagybirtok hatalmi politikájához)3-44.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Első közlemény)45-53.
Szakály Ferenc: A Dél-Dunántúl külkereskedelmi útvonalai a XVI. század derekán 55-112.
Bendefy László: A juti gátak és a Balaton török kori magas vízállása 113-128.
Kanyar József: Kaposvár mezőváros művelődéstörténetéből a kései feudalizmus idején 129-157.
Tóth Tibor: Elkülönítés és jobbágyfelszabadítás a mernyei uradalomban 159-188.
Vörös Károly: A magyarországi városfejlődés a dualizmus korában (Különös tekintettel Kaposvár fejlődésére)189-204.
Kelemen Elemér: A népoktatás Somogyban a dualizmus kezdő év eiben (1867–1870)205-232.
Simonffy Emil: Somogy megye mezőgazdasági földbirtok- struktúrájának néhány kérdése 1935-ben 233-264.
Benke József: A termelőszövetkezeti mozgalom és a termelő- szövetkezetek társadalmi-gazdasági viszonyainak fejlődése Somogyban (1957–1970)265-294.