Iskola és levéltár - Dokumentumok a szülőföldről

A kötetek sorszámozása kissé problematikus. A szögletes zárójelbe tett kötetszámokat a 40. kötet végén feltüntetett lista alapján adjuk meg. Az íves zárójelbe tett kötetszámok a valószínűsíthető sorrendet jelölik, a zárójel nélkül megadottak a köteten feltüntetetteket. A kötet kiadási évszáma után az oldalszámot a + jel után római számokkal az illusztrációk, mellékletek oldalszámát adtuk meg.

(1.) [2.] Szili Ferenc: Történelmi arcképcsarnok Somogyban I. Kaposvár, 1975, 30.
2. [1.] Kanyar József: A Tanácsköztársaság Somogyban. Történelem és honismereti szakkör forgatókönyv. Kaposvár, 1976, 24.
(3.) [3.] Takács Éva–Szili Ferenc: A reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Somogy megyei dokumentumainak felhasználása történelemtanításunkban. Kaposvár, 1976, 26 + V.
3. [4.] Szili Ferenc: Cselédsors az uradalmas Somogyban a két világháború között. Kaposvár, 1976, 18 + XI.
4. [6.] Szili Ferenc: Történelmi arcképcsarnok Somogyban II. Kaposvár, 1977, 49 + II.
5. [8.] Szili Ferenc–Takács Éva: Kaposvár története képekben. Kaposvár, 1978, 78.
[5.] L. Szabó Tünde: Somogy műemlékjegyzéke. Horváth Ferenc: Természetvédelmi területek a széptájú Somogyban. Kaposvár, 1976, 43 + VI.; ill. 40 + VI.
6. [10.] Laczkó András: Irodalmi arcképcsarnok Somogyban. Kaposvár, 1979, 86.
[7.] Szili Ferenc: Munkássors – munkásgond Somogyban 1870–1945. Kaposvár, 1977, 64.
[9.] Andrássy Antal: A munkáshatalom megteremtése Somogyban 1947–1948. Kaposvár, 1978, 59 + IV.
7. [11.] Reöthy Ferenc: A Dél-Balaton irodalmi és történelmi emlékhelyei: Kaposvár, 1979, 76.
7. [12.] Hódossy Ferencné–Hajdó Lászlóné: Somogyi életrajzi kislexikon. Kaposvár, 1980, 41.
13. Laczkó András: Diákszínjátszás Somogyban, különös tekintettel a csurgói  hagyományokra. Kaposvár, 1981, 70.
  12. [14.] Hódossy Ferencné–Hajdó Lászlóné: Somogyi életrajzi kislexikon. 2., bővített kiadás. Kaposvár, 1981, 75.
15. Bodosi Mihály–Frankl József: Somogy jeles orvosai (18–19. század). Kaposvár, 1982, 59.
16. Kanyar József: Fejezetek Somogy megye történetéből. Kaposvár, 1983, 59.
17. Dobai András: Somogy megye az I. katonai felmérés idején 1782–1785. Kaposvár, 1983, 161. [Különlenyomat a Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv-sorozat 14. kötetéből.]
18. Borsa Iván: A Somogy Megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei (regesztagyűjtemény). Kaposvár, 1983, 81. [Különlenyomat a Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv-sorozat 14. kötetéből.]
19. Andrássy Antal–Szili Ferenc: A Barcsi és a Nagyatádi járás községtörténeti lexikona. Kaposvár, 1983, 92.
20. Pedagógus arcképcsarnok Somogyban. Kaposvár, 1984, 66.
21. Hajdó Lászlóné–Takács Éva: A Kaposvári járás községtörténeti lexikona. Kaposvár, 1984, 88.
22. Szijártó istván: Diákújságírás Somogyban. Voluntas: 1919, új évfolyamok: 1969–1980. Kaposvár, 1985, 45.
23. Andrássy Antal: Somogy megye felszabadítása 1944. december 1–1945. április 1. Kaposvár, 1985, 51 + XII.
24. Kálmán András: Pedagógus arcképcsarnok II. Kaposvár, 1986, 87.
25. Piller Dezső: Zamárdi krónika. Kaposvár, 1986, 84.
26. Gál József: Hadifoglyok Somogyban az I. világháború idején. Kaposvár, 1987, 89.
27. Tóth Péter: Források Somogy megye hódoltság kori történelmének tanításához I. Kaposvár, 1987, 54 + IV.
28. Tóth Péter: Források Somogy megye hódoltság kori történetének tanításához II. Kaposvár, 1988, 64 + VI.
29. Papp Árpád–Szili Ferenc: Töredék. A somogyi bakák doni tragédiája. Kaposvár, 1988, 53 + VI.
30. Papp Árpád: Hazai tükörcserepek. Irodalmi jegyzetek, esszék. Kaposvár, 1989, 38.
31. Stamler Imre: Milyen lehetett az ősi Somogyország? /Sumuduruszág – Somodország/. Kaposvár, 1989, 94.
32. Horváth János: Képzőművészek Somogyban – Somogy képzőművészei 1870–1945. Kaposvár, 1990, 84.
33. L. Szabó Tünde: Somogy megye műemlékjegyzéke. Kaposvár, 1990, 97.
34. Marek János: Adatok a somogyi agrárproletariátus és a birtokos parasztság történetéhez 1929–1942. Kaposvár, 1991, 55.
35. Simonné Pallós Piroska: Somogy vármegye nemzetiségi közoktatáspolitikája a dualizmus évtizedeiben. Kaposvár, 1992, 57 + 18.
36. Knézy Judit: Fejezetek Somogy megye néprajzából. Kaposvár, 1992, 44.
37–38. Magyar Kálmán: Somogy megye régészeti múltja a honfoglalás és a középkor évszázadaiban. Kaposvár, 1993, 87.
39. Füzes Miklós: Védegyleti mozgalom Somogyban 1844–1847. Kaposvár, 1994, 48.
40. Lukács Gyula–Keményfi Béla: Magyar foglyok a szovjet börtönökben 1945–1953. Moszkva nem hisz a könnyeknek. Kaposvár, 1996, 150.

 

Az Iskola és levéltár köteteit szerkesztette:

Kanyar József 1–5., 17–18.

Szili Ferenc: 6–16., 19– 34., 40.

Gálné Jáger Márta: 35–39.