Somogy megye múltjából 1976. levéltári évkönyv 7. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Jankovich-B. Dénes: Adatok a Rinya-völgy középkori településtörténetéhez 3-37.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Negyedik közlemény)39-49.
Bánkuti Imre: Iratok a kurucok első dunántúli hadjáratának történetéhez (1704. január – április)51-130.
Bendefy László: Mikoviny Sámuel Somogy megyei térképei 131-163.
Kanyar József: Az alsófokú népoktatás Somogyban (1770–1792) 165-184.
M. Kiss Pál: Simó Ferenc Berzsenyi-portréja 185-190.
Bencze Géza: A somogyi Kapos mente gazdálkodása a XIX. század első felében 191-222.
Tóth Tibor: Az ipari növények termesztése a századforduló mernyei uradalmában 223-239.
Takács Éva: Az osztatlan tulajdonban lévő paraszti erdőbir- tokok igazgatása az állami felügyelettől az állami kezelésig 241-299.
Szili Ferenc: Hadifoglyok az első világháború idején a Mező- gazdasági Ipar Részvénytársaság kaposvári cukor- gyárában és béruradalmában 301-340.
Vörös Károly: Az új- és legújabbkori várostörténetírás utolsó évtizedei – különös tekintettel a Kaposvár tanulmánykötetre 341-351.