Somogy megye múltjából 1974. levéltári évkönyv 5. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Bálint Sándor: Szent Egyed tisztelete a régi Magyarországon és a mai néphagyományban 3-6.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Második közlemény)7-12.
Csorba Csaba: Erődített és várrá alakított kolostorok Dél- Dunántúl török kori végvári rendszerében 13-47.
Rúzsás Lajos: Dunántúli mezővárosfejlődés a kései feudalizmus korában 49-60.
Boros László: Dorffmaister Somogyban 61-83.
Bendefy László: Vörös László emlékezete 85-112.
Tóth Tibor: A mernyei uradalom gazdálkodása a jobbágyfelszabadítás előtt 113-173.
Andrássy Antal: Somogy a császári megszállás alatt (1849. január – április) 175-194.
Takács Éva: Adatok az állami erdészeti igazgatás első korszakának a történetéhez (Az 1879: 31. tc. és végrehajtása Somogyban)195-210.
Kanyar József: Somogy agrárgazdasága az 1895. évi mezőgazdasági összeírások tükrében 211-232.
Szili Ferenc: Az 1905–1906. évi kormányzati válság és annak következménye Somogyban 233-258.
Lagzi István: Lengyel menekültek Somogy megyében a második világháború idején 259-280.