Somogy megye múltjából 1991. levéltári évkönyv 22. kötet

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: A gorbonoki, majd belosovci Kerhen család történetéhez 5-12.
Dombi Péter – T. Mérey Klára: Dél-Dunántúl településhálózatának néhány gazdaságtörténeti jellemzője a XIX. század közepén (Fényes Elek két művének számítógépes feldolgozása alapján) (Első rész)13-34.
Knézy Judit: Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi kultúrájából (Első rész)35-54.
Szili Ferenc: Kivándorlás Somogyból Horvátországba és Szlavóniába (1850–1880) (Első rész)55-71.
Bősze Sándor: Az 1883-as somogyi antiszemita zavargások 73-93.
Szita László: A dualizmus kori népiskolák államosításának nemzetiségpolitikai vonatkozásai Somogy megyében 95-116.
Király István: Nagyatádi Szabó István és a Kisgazda párt 1919. március 19. és 1919. november 30. között 117-146.
Somssich Pongrác: Részletek gróf Somssich László (1874–1956) emlékirataiból 147-178.
Lagzi István: A magyarországi lengyel menekültek élet- és munkaviszonyainak néhány kérdése 1939–1945179-220.
Bognár Tibor: Adalékok a Somogy megyei németlakta települések 1945-1950 közötti helyzetéhez 221-238.