Somogy megye múltjából 1993. levéltári évkönyv 24. kötet [Elfogyott]

 

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: A Mérey család levéltára 1265–1525 (Forrásközlés) (Második rész)3-26.
Borsa Iván: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Tizennyolcadik, befejező közlemény)27-29.
Deákvarga Dénes: Hol rejtőzik Kaposvár vára?  31-46.
Szita László: Az 1687. évi török elleni hadjárat a haditudósítások tükrében 47-75.
Bodosi Mihály: Dunántúli 18. századi pestisjárványok, különös tekintettel Somogyra 77-101.
Nagy Pál: Somogy megye mezővárosi és községi pecsétjei 1768–1856 (Második rész. Bálványos – Büssü)103-133.
Kiss Z. Géza: Iratok a Dráva-völgyi állatkereskedelem történetéhez 135-176.
Kaposi Zoltán: Népességnövekedés és paraszti földhasználat a vrászlói uradalomban a 19. század első felében 177-206.
Szili Ferenc: A somogyi kivándorlók Amerika-képe és magyarságtudata a századforduló évtizedeiben 207-272.
Bősze Sándor: A Magyar Királyi 533. számú Hadikórház–Parancsnokság ügyeletes orvosi eseménykönyve (1942. augusztus 9 – 1945. április 21.)273-309.
Füzes Miklós: A magyarországi németek meghurcolása Délkelet-Dunántúlon a második világháború alatti és a befejezését követő években (Ahogyan azt a történész és az eseményeket átélő látja)311-327.
Nagy Domokos Imre: A Kis-Balaton 1945 és 1952 között 329-363.
Szántó László: Az 1956-os forradalom somogyi eseményeinek történeti forrásai365-389.