Ügyfélszolgálati tájékoztatás

A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltárának munkatársai várják megkereséseiket, személyesen, levélben vagy ügyfélkapun keresztül. Kérjük, elektronikus megkeresés esetén is mindig adják meg postai elérhetőségüket!

Az Önök számára fontos iratokról hitelesített másolatot adunk ki.

 

A Magyar Nemzeti Levéltár általános ügyfélszolgálati tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://mnl.gov.hu/altalanos_tajekoztatas

Az ügyfélszolgálati űrlapok letölthetőek a csatolt állományok közül, vagy erre a linkre kattintva.

 

Elérhetőségeink:

Tel: központi telefonszám:

+36 82/528-200

Levélcím:

7400 Kaposvár Bartók Béla utca 8-10.

 7404 Kaposvár Pf.: 16.

 

Személyes ügyfélfogadási idő a Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10. szám alatt.

 

hétfő-csütörtök:

8.00-15.30

péntek:

zárva

 

Az ügyfélszolgálaton leggyakrabban előforduló ügytípusok és az azokhoz szükséges adatok:

Ügytípus

Kereséshez szükséges adatok

Tanuló idő

Név, születési adatok, akkori lakcím. Hol (helység), mikor és milyen típusú (elnevezésű) intézményben tanult.

Munkaviszony igazolás

Név (előző nevek, leánykori név), cím. A munkaviszony évköre, a munkakör megnevezése. Munkahely neve és címe.

Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek

Az építtető neve, lakcíme, az építés helye, éve és a keresett épület egykori címe (utca, házszám, helyrajzi szám).

Földnyilvántartással, ingatlanokkal, társasházi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyek

Az ingatlan adatai (egykori címe, régi helyrajzi szám, ügyiratszám). A keresett ingatlan tulajdonosainak neve, lakcíme. Földhivatali iktatószám, régi telekjegyzőkönyvi szám.

Közjegyzői, hagyatéki iratok

Az ügyben szereplő személyek (örökhagyó és örökösök) adatai, az elhalálozás éve és helye. A hagyatéktárgyalás helye, éve, a közjegyző(k) neve(i).

Bírósági iratok (büntető, polgári peres és peren kívüli)

A perben résztvevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, a per típusa. Megbízás esetén meghatalmazás.

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról, a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a Magyar Nemzeti Levéltár hatályos illetékfizetési szabályzata alapján a levéltárban őrzött irat alapján tényt, körülményt igazoló irat hitelesített másolatának kiadása iránt indított eljárás illetékmentes.