A Somogyi Almanach eddig megjelent kötetei

1. [Elfogyott]

Marián Miklós:

A Baláta gerinces állatvilága. Kaposvár, 1957, 59.

 

2. [Elfogyott]

Kanyar József:

Somogyi parasztság somogyi nagybirtok (1901–1910) Kaposvár, 1957, 54.            

 

3. [Elfogyott]

Kanyar József (szerk.):

Visszaemlékezések Rippl-Rónai Józsefre. Írták: Bernáth Aurél, Fóthy János, Kunffy Lajos, Martyn Ferenc, Martyn Róbert, Páti Ferenc. Kaposvár, 1958, 28 + XV.

 

4. [Elfogyott]

Volly István:

Somogyi „Kalevala”. Vikár Béla Somogyban. Kaposvár, 1959, 66.            

 

5.

Balázs Árpád:

Egy somogyi falu, Rácegres története 1945–1960. Kaposvár, 1960, 40.

 

6. [Elfogyott]

Takáts Gyula:

Képek és versek útjain. Kaposvár, 1961, 70.

 

7.

Király István:

Fejezetek a Somogy megyei szarvasmarha-tenyésztés történetéből (1848– 1945). Kaposvár, 1962, 86.

 

8. [Elfogyott]

Illyés Gyula:

Az éden elvesztése. Oratórium. Kaposvár, 1967, 23.

 

9. [Elfogyott]

László Gyula:

Vaszary János emlékezete. Kaposvár, 1967, 32 + XVI.

 

10.[Elfogyott]

Tüskés Tibor:

A déli part. Kaposvár, 1968, 50.

 

11. [Elfogyott]

 

Latinca Sándor válogatott írásai. Kaposvár, 1969, 73.

 

12. [Elfogyott]

Kováts Zoltán:

Somogy megye népessége a XVII–XVIII. fordulóján. Kaposvár, 1969, 52.

 

13.

Tóth Tibor:

A szocializált mezőgazdasági nagyüzemek az igali járásban (1919). Kaposvár, 1970, 76.

 

14–15.

Kelemen Elemér:

Somogy megye művelődésügye a Tanácsköztársaság idején. Kaposvár, 1970, 109.

 

16–17. [Elfogyott]

Aradi Péter:

A Dráva-vidék védelmének szervezése 1848 nyarán. Kaposvár, 1972, 85.

 

18. [Elfogyott]

Farkas Ferenc:

Somogy köszöntése. Kaposvár, 1973, 67.

 

19–21. [Elfogyott]

Erdélyi Zsuzsanna:

 „Hegyet hágék, lőtőt lépék…”. (Archaikus népi imádságok). Kaposvár, 1974, 223.

 

22. [Elfogyott]

T. Mérey Klára:

A parasztság élete és sorsa a Somogy megyei Hunyady-birtokon (1767– 1867). Kaposvár, 1975, 86.

 

23. [Elfogyott]

Reöthy Ferenc:

A Balaton halászóhelyei. Kaposvár, 1975, 58.

 

24. [Elfogyott]

Takáts Gyula:

Hódolat Berzsenyi szellemének. Versek és tanulmányok. Kaposvár, 1976,   51.

 

25. [Elfogyott]

Laczkó András:

Helikoni tájakon. Irodalmi tanulmányok. Kaposvár, 1976, 62.

 

26.

Knézy Judit:

Csököly népének gazdálkodása és táplálkozása (XVIII–XX. sz.) Kaposvár, 1977, 91.

 

27–29. [Elfogyott]

Takáts Lajos:

A Kis-Balaton és környéke. Kaposvár, 1978, 207.

 

30. [Elfogyott]

Kárpáti László:

A barcsi ősborókás madárvilága. Kaposvár, 1979, 52.

 

31–33. [Elfogyott]

Kunffy Lajos:

Visszaemlékezéseim. Kaposvár, 1981, 143 + XIV.

 

34–35. [Elfogyott]

Kelemen Elemér:

Néptanítók Somogyban a kiegyezés korában. Kaposvár, 1982, 82.            

 

36–40. [Elfogyott]

Kanyar József:

„Múzsáknak szentelt kies tartomány” .Tanulmányok Somogy művelődéstörténetéből (XVIII–XX. sz.). kaposvár, 1983, 327.

 

41. [Elfogyott]

Várkonyi Imre:

Somogy megye helységneveinek rendszere. Kaposvár, 1984, 69.            

 

42.

Pomogáts Béla:

Otthon a világban. Írások Takáts Gyuláról. Kaposvár, 1986, 64.

 

43–44. [Elfogyott]

Andrássy Antal:

Noszlopy Gáspár (1820–1853). Kaposvár, 1987, 170.

 

45–49. [Elfogyott]

Magyar Kálmán:

A középkori Segesd város és megye története, régészeti kutatása.  Kaposvár, 1988, 184 + XXXII.

 

50–51.

Dobai András:

Somogy vármegye politikai igazgatása az önkényuralom korában   (1849. január – 1865. szeptember). Kaposvár, 1989, 95.

 

52.

Szita László:

Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII–XIX. században. Kaposvár, 1993, 143.

 

53.

Bősze Sándor:

„Az egyesületi élet a polgári szabadság…”. Somogy megye egyesületei a dua-lizmus korában. Kaposvár, 1997, 258.

 

54.

Szili Ferenc:

A hatalom és az erőszak természetrajza a XVIII–XIX. századi somogyi panaszlevelek tükrében (Forrásközlés). Kaposvár, 1997, 271.

 

55.

Récsei Balázs:

„…mert nem a térben, hanem az időben léteztek…” Kaposvár utcáinak, tereinek (n)évtörténete

A pályázati követelményeknek megfelelően letölthető a következő linkről:

56.

Récsei Balázs:

A prostitúció és a polgári ethosz konfliktusai Somogy vármegyében az 1860-as évektől

a 20. század közepéig

 

Az almanachokat szerkesztette:

Kanyar József:   1–51.

Szili Ferenc:     52–54.

Récsei Balázs   54-56.