Somogy megye múltjából 1985. levéltári évkönyv 16. kötet [Elfogyott]

 

SzerzőCímOldalszám
Magyar Kálmán: A segesdi királynéi ispánság történetéről (XI–XV. század) (Forrástanulmány)3-76.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Tizenharmadik közlemény)77-86.
Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1550 1551-ben (Forrásközlés) 87-185.
Kiss Géza: Egy Dráva-menti régió társadalmának változásai a feudalizmusból a kapitalizmusba vezető úton (Ormánság 1767–1867)187-231.
Kanyar József: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek, mint népiskola-történeti források Dél-Dunántúl egyházmegyéiben, a reformkorban (1810–1848)233-284.
Spira György: Egy önportré 285-310.
Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár Dél-Dunántúl kormánybiztosa 311-337.
Takáts Gyula: Pásztorélet a Dráva és a Balaton között  – A somogyi kanászok –339-400.
Bősze Sándor: A Somogy megyei egyesületek története a dualizmus idején. Az 1867–1918 között alakult Somogy megyei egyesületek katasztere [Első közlemény]401-432.
Szili Ferenc: A cukorgyártás üzemi technológiája és az infrastruktúra a MIR kaposvári cukorgyárában (1894–1944)433-443.
Tilkovszky Loránt: Bajcsy-Zsilinszky „Kossuth Párt” programja 445-483.
Stier Miklós: A „merkantil” érdekek érvényre jutása a két világháború közötti magyar politikában 485-502.
Karsai Elek:Elképzelések és tervek Magyarország bombázására 1944-ben – Az amerikai levéltári anyag alapján –503-539.
Hajdú Zoltán: Körzetesítési tendenciák Somogy megye falusi településhálózatában 1950–1980 között 541-558.
Bognár Tibor: Kitelepítés Szulokból a második világháború után 559-563.