Somogy megye múltjából 1978. levéltári évkönyv 9. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Stier Miklós – Szász Zoltán:Új- és legújabbkori helytörténetírásunk módszertani kérdéseihez 3-45.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Hatodik közlemény)47-55.
Borsa Iván: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei [Első közlemény] 57-86.
Benczéné Nagy Eszter: Adatok néhány XIX. századi mernyei jobbágy hagyatéki leltár vizsgálatához 87-109.
Andrássy Antal: Egy köznemesi család Somogyban a reformkorban (Noszlopy Gáspár ifjúkora)111-138.
Kanyar József: A dél-balatoni fürdőkultúra kialakulásának történeti korszakai 139-188.
Kelemen Elemér: Adatok a Somogy megyei népoktatás törté- netéhez (1871–1880)189-264.
Laczkó András: Rippl-Rónai irodalmi kapcsolatairól – különös tekintettel a somogyi sajtóra [Második közlemény]265-308.
Szili Ferenc: Cukorrépa-termesztés a Mezőgazdasági Ipar Rt. kaposvári cukorgyárának vonzáskörzetében (1904–1914) (Második rész)309-348.
Takács Éva: A Somogy megyei erdők törzskönyve 349-354.