Somogy megye múltjából 2011. levéltári évkönyv 41. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Végh Ferenc:Küzdelem a Somogy megye feletti uralomért Bolondvár és Lak várainak visszafoglalása a törököktől 1599-ben. Adalékok a tizenöt éves háború dunántúli hadműveleteihez 7-15
Nagy-Tóth Mária: „Én szegény nyomorult Mocsolági István Kapos várban sötét tömlöcben hevert, nagy nyomorúságot szenvedő…” Adalékok a koraújkori rabtartás történetéhez 17-31
Gőzsy Zoltán:Adalékok a 18. századi Somogy megyei egészségügy strukturális Fejlődéséhez. Orvosi ellátás, ispotályos ház, gyógyszertár 33-38
Domokosné Szalai Zsuzsanna:Pribéri és vuchini gróf Jankovich László, Somogy vármegye főispánja 1860-1886 Pályakép-vázlat egy somogyi főispánról a dokumentumok tükrében (Forrásközlés) 39-53
Nübl János:Somogyi honatyák szereplése a Képviselőházban az első világháború alatt (I. rész) 55-69
Récsei Balázs:Száz éve született dr. Takáts Gyula. Dokumentumok a költő pedagógusi és muzeológusi működésének idejéből (Forrásközlés) 71-88
Vonyó Anita:Adalékok a fonyódligeti villatelep létrejöttéhez és a partvédelmi munkálatok megindulásához, 1930–1940 (Forrásközlés) 89-128
Csóti Csaba:Egy kiállítás, mint a politikai térfoglalás eszköze és reprezentációja. Somogy a demokráciáért, 1947 129-140
Kiss Norbert Péter:Az 1950–1956 közötti községi tanácsi és községi begyűjtési megbízotti iratok pusztulása Somogy megyében - adattár 141-187.
Szántó László:Az 1956-os forradalom és szabadságharc somogyi eseményeiről készült publikációk jegyzéke 189-196