Somogy megye múltjából 1980. levéltári évkönyv 11. kötet

 

SzerzőCímOldalszám
Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. Az Antimus család, elődei és rokonai 3-46.
Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban (Nyolcadik közlemény)47-60.
Kanyar József: Népiskola Somogyban a XIX. század első felében (1806–1848)61-139.
Laczkó András: Sárközy István arcképe - verses naplója alapján 141-176.
Varga János: Megye és haladás a reformkor derekán (1840–1843) Első rész]177-243.
Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár szolgabírói évei (1846–1848) 245-268.
Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX–XX. században. A megye útjai a gépkocsiforgalom megindulása előtt (1800–1910) (Első rész)269-319.
Kelemen Elemér: Adatok a népoktatás Somogy megyei történetéhez (1881–1918)321-355.
Szili Ferenc: A MIR béruradalmának gazdálkodása (1926–1935) 357-392.
Gertig Béla: A Balaton helye és szerepe Magyarország idegenforgalmában 393-438.