levéltár-pedagógia

Cibakházi Erzsébet-táborozók levéltári látogatása

A raktári sétán együtt fedeztük fel a cibaki anyakönyvek másodpéldányait, a település nevét (Tzibak) Bedekovich Lőrinc Jászkunságot ábrázoló 1782-es kéziratos térképén, illetve a cibaki népiskola osztálytermeiről készült, 1945-ből származó fotókat időszaki kiállításunk egyik vitrinében, melyek a háborút követő évek oktatást is érintő nehézségeiről tanúskodnak.

Táborozók törték meg a levéltár csendjét

A gyerekek egy része már ismerősként tért vissza hozzánk, de az újonnan érkezettek sem szeppentek meg és érdeklődésüket az a számtalan feltett kérdés mutatta, melyeket alig győztünk megválaszolni. Az intézmény raktárában olyan levéltári szakkifejezésekkel ismerkedtek meg, mint: iratfolyóméter, iratcsomó és savmentes doboz.

Újraindulnak levéltár-pedagógiai foglalkozásaink

A hosszú, látogatóktól mentes hetek alatt munkatársaink olyan 18–19. századi levéltári dokumentumokat „poroltak le”, tanulmányoztak át és dolgoztak fel, amelyek hitelesen, izgalmas adalékokkal fűszerezve tárják fel a megyénkben élők mindennapjait. Mindemellett a témák szorosan kapcsolódnak a jelenkorhoz, könnyedén állíthatók fel párhuzamok, illetve ellentétek az akkor és a most között.

 

Levéltárpedagógia online

A Magyar Nemzeti Levéltár, mint a magyarság írásos emlékeinek egyik legfontosabb őrzőhelye, a történelemórákhoz olyan, otthonról is elérhető segédanyagokat kínál, amelyeket a tanulók és tanáraik is felhasználhatnak. A tematikus adatbázisok, aloldalak, oktatólapok mind olyan témákat dolgoznak fel, amelyek az iskolai – általános és középiskolai – tananyag részét képezik (reformáció, holokauszt, magyarországi kommunista rendszer).

Fedezzük fel megyénk írásos emlékeinek őrzőjét!

Tisztában legyenek továbbá azzal, hogy mi is a levéltáros feladata, milyen dokumentumokat őrzünk a raktáraink mélyén illetve mire kell figyelni, hogy az iratok a hosszú évek során ne sérüljenek, károsodjanak. A foglalkozást záró interaktív iratértékelésbe a diákok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat.

Nézzünk a papír rostjainak mélyére!

Ezt követően a merített újrapapír elkészítésének fortélyaiba avattuk be a csöppségeket, megismerkedhettek a hagyományos papírgyártáshoz szükséges eszközökkel, illetve e régi mesterség tevékenységének lépéseivel.

A foglalkozást a farsangi szezonra való tekintettel álarc készítésével zártuk.

Szegős negyedikesek ismerkedtek a levéltárosok munkájával

2020. február 10-én a Szegő Gábor Általános Iskola negyedikes diákjai jártak levéltári foglalkozáson az intézményünkben. A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium negyedikesei mellett ők voltak az a kiválasztott osztály, akik az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szervezésében, az "Ismerd meg Szolnokot" turisztikai vetélkedő keretében látogathattak el levéltárunkba.

„Kis Felfedezők” a levéltárban

A „Méhecske a világűrben” aktuális pályázati programjuk kapcsán – a levéltárunkban őrzött Homann-atlasz térképlapjainak áttanulmányozása közben – pedig arról beszélgettünk, milyen tudással rendelkeztek 300 évvel ezelőtt a világűrről, a Naprendszerről, az egyes bolygókról, a Föld állandó kísérőjéről, a Holdról, illetve magáról a Földről.

Oldalak

Feliratkozás RSS - levéltár-pedagógia csatornájára