levéltár-pedagógia

Jászfényszarui táborozók Bedekovich nyomában

magyar

Először a levéltár működésével, a helyben őrzött iratok típusaival és kifejezetten Jászfényszarura vonatkozó írott forrásainkkal ismerkedtek meg a gyerekek, majd a foglalkozás második felében térképgyűjteményeinkbe kaphattak betekintést és felfedezhették ezek sajátos jegyeit.

Oklevéltani foglalkozáson az Arany János Tehetséggondozó Program diákjai

magyar

A levéltár történetének és működésének rövid bemutatását követően a tanulók gyűjteményünk érdekes darabjait tekinthették meg az intézmény raktárában, majd az oklevelek történetét, fajtáit, tartalmi elemeit, hitelesítésük módját tanulmányozhatták behatóbban. A programot függőpecséttel ellátott oklevél készítése zárta.

Waldorfosok papírfoglalkozáson

magyar

Az íráshordozók és a papír történetével foglalkozó kiállítás megtekintését követően a levéltár restaurátor műhelyében beszélgettünk az újrahasznosításról, valamint próbáltuk ki a gyakorlatban ennek egyik formáját, tojástartókból merített papír készítését. A harmadik blokkban könyvkötési technika alkalmazásával füzetet fűztünk a gyerekekkel.

Levéltár-látogatáson a fiumeis Tehetségpont diákjai

magyar

A 10-12 éves diákok intézményünk raktárainak bejárása közben megismerkedtek a levéltár történetével, feladataival, gyűjtőkörével és mindeközben megcsodálhatták az őrizetünkben lévő érdekes és értékes iratokat. Az ifjú látogatók érdeklődésének köszönhetően a jövőben újabb programra várjuk a tanulókat.

Siketek és nagyothallók levéltári látogatása

magyar

Az MNL Veszprém Megyei Levéltárának levéltár-pedagógiai céljai között szerepel a társadalom minden csoportjának megszólítása, levéltár-látogatás, levéltári foglalkozások, levéltári órák keretein belül intézményünk bemutatása. A SINOSZ megyei szervezete a levéltár-ismertető órához jelnyelvi tolmácsot biztosított, így a csoport tagjainak nem okozott nehézséget a kommunikáció. A levéltár épületéről, az épület katonai múltjáról, a levéltár történetéről, valamint a levéltár szakmai munkájáról Nagy Balázs Vince levéltáros tartott előadást a díszteremben.

Szandaszőlősi ovisok papírfoglalkozáson

magyar

(A két intézmény közti távolság ugyanis 7,4 km, míg az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára raktáraiban őrzött mennyiség már eléri a 8,5 iratfolyó-kilométert.)  Miután megbeszéltük, hogy a levéltárban őrzött és a mindennapokban használt íráshordozók zöme manapság papír alapú, áttekintettük ezek fejlődéstörténetét, különös tekintettel arra, milyen anyagok felhasználásával készültek elődeik. A foglalkozás kézműves részében könyvfaló-könyvjelzőt készíthettek a gyerekek.

Íráshordozók története és játékos fizika - ovisoknak

magyar

A nagycsoportos gyerekek megismerkedhettek az íráshordozók történetével, a felhasznált anyagok és az azokból előállított végtermékek előnyeivel, hátrányaival, tulajdonságaival. A restaurátor műhelyben végig követhették a kézzel merített papír előállításának folyamatát, majd a kézműves foglalkozáson játékos kísérlet során tapasztalhatták meg a hajszálcsövesség jelenségét és csodálkozhattak rá a cellulóz rostjai közé beszivárgó víz hatására kinyíló papír tavirózsára.

Nyári táborozók a levéltárban

magyar

A 3 nap alatt közel 80 általános iskolás járta be az intézmény raktárait, kukkanthatott be a Jászkun Kerület hagyományos iratcsomóit, vagy az anyakönyvek másodpéldányait rejtő sorokra, csodálkozhatott rá a kéziratos térképek, valamint a megyeháza tervpályázat szabadkézzel rajzolt íveire. Az 1970-es, 80-as években élő kortársaik mindennapjairól, szabadidős tevékenységéről az úttörők őrsi naplóinak segítségével alkothattak képet.

Görögkatolikus táborozók a levéltárban

magyar

A raktárlátogatással, levéltári gyűjteményünk érdekes darabjainak megtekintésével induló program a restaurátor műhelyben folytatódott, ahol a gyerekek az iratkárosodások lehetséges okaival illetve azok megelőzésével, valamint a restaurátor munkájával, eszközeivel ismerkedhettek meg, majd maguk is kipróbálhatták a papírmerítést.

Oldalak

Feliratkozás RSS - levéltár-pedagógia csatornájára