levéltár-pedagógia

Levéltárpedagógia online

magyar

A Magyar Nemzeti Levéltár, mint a magyarság írásos emlékeinek egyik legfontosabb őrzőhelye, a történelemórákhoz olyan, otthonról is elérhető segédanyagokat kínál, amelyeket a tanulók és tanáraik is felhasználhatnak. A tematikus adatbázisok, aloldalak, oktatólapok mind olyan témákat dolgoznak fel, amelyek az iskolai – általános és középiskolai – tananyag részét képezik (reformáció, holokauszt, magyarországi kommunista rendszer).

Fedezzük fel megyénk írásos emlékeinek őrzőjét!

magyar

Tisztában legyenek továbbá azzal, hogy mi is a levéltáros feladata, milyen dokumentumokat őrzünk a raktáraink mélyén illetve mire kell figyelni, hogy az iratok a hosszú évek során ne sérüljenek, károsodjanak. A foglalkozást záró interaktív iratértékelésbe a diákok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat.

Nézzünk a papír rostjainak mélyére!

magyar

Ezt követően a merített újrapapír elkészítésének fortélyaiba avattuk be a csöppségeket, megismerkedhettek a hagyományos papírgyártáshoz szükséges eszközökkel, illetve e régi mesterség tevékenységének lépéseivel.

A foglalkozást a farsangi szezonra való tekintettel álarc készítésével zártuk.

Szegős negyedikesek ismerkedtek a levéltárosok munkájával

magyar

2020. február 10-én a Szegő Gábor Általános Iskola negyedikes diákjai jártak levéltári foglalkozáson az intézményünkben. A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium negyedikesei mellett ők voltak az a kiválasztott osztály, akik az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szervezésében, az "Ismerd meg Szolnokot" turisztikai vetélkedő keretében látogathattak el levéltárunkba.

„Kis Felfedezők” a levéltárban

magyar

A „Méhecske a világűrben” aktuális pályázati programjuk kapcsán – a levéltárunkban őrzött Homann-atlasz térképlapjainak áttanulmányozása közben – pedig arról beszélgettünk, milyen tudással rendelkeztek 300 évvel ezelőtt a világűrről, a Naprendszerről, az egyes bolygókról, a Föld állandó kísérőjéről, a Holdról, illetve magáról a Földről.

Mire jó a levéltár?

magyar

Ezt követően a közgyűjtemények típusait és feladataikat vettük górcső alá, végül egy játékos feladat keretében tisztáztuk, mi minősül maradandó értékű, egyúttal levéltárba kerülő iratnak, mit értünk illetékességen és területi hatályon, illetve melyek azok a dokumentumok, amelyeket személyes irattárunkban érdemes megőrizni hosszabb távon.

Múzeum, könyvtár, levéltár

magyar

Számba vettük, mire is jó a levéltár, mit gyűjt, miben tud segítségére lenni a szakdolgozóknak, kutatóknak, ügyfeleknek, mi az intézményhez kapcsolódó szakkönyvtár feladata és miben különbözik a nyilvános könyvtáraktól, valamint hogyan segíti közművelődési feladataival a helytörténeti ismeretek átadását, terjesztését.

Őszi élménytáborozók a levéltárban

magyar

Míg első nap a gyerekek hagyományos raktárvezetés keretében ismerkedhettek meg a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára feladataival, gyűjtőkörével és gyűjteménye érdekesebb és értékesebb darabjaival, addig a második napi csoport a „A szó elszáll – az írás megmarad?” című időszaki kiállításán keresztül tanulhatta meg a maradandó irat fogalmát és körét, szembesülhetett az iratpusztulások történelmi okaival és a dokumentumokat károsító környezeti hatásokkal.

A nyár legmelegebb napján a levéltár raktárában hűsöltek

magyar

A gyerekek érdeklődéssel hallgatták meg az intézmény történetének rövid bemutatását, majd az iratanyagból kiemelt példákon keresztül megismerhették a levéltár széles gyűjtőkörét, valamint az iratanyag őrzéséhez kapcsolódó tevékenységeit. A legnagyobb izgalom mindig a raktár anyakönyvi és Jászkun Kerületi sorainak bejárását övezi. A foglalkozáson pedig a hagyományos füzetfűzési technika elsajátításával kóstolhattak bele a restaurátor munkájába.

Oldalak

Feliratkozás RSS - levéltár-pedagógia csatornájára