Levéltári Kollégium

A Levéltári Kollégium feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendeletben határozza meg.

A Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója látja el a kilenctagú szakmai tanácsadó testület elnöki teendőit. A bizottság tagjának a miniszter három személyt közvetlenül, további öt főt a szakmai szervezetek együttes jelölése alapján bíz meg öt évre.

A Levéltári Kollégium a miniszter által jóváhagyott működési szabályzat alapján végzi munkáját, amelyről évente jelentést készít, azt megküldi a miniszternek, valamint nyilvánosságra hozza.

A Levéltári Kollégium fő feladatai: javaslatot tesz a levéltári szakfelügyelők megbízására, illetve kezdeményezheti visszahívásukat; részt vesz a levéltári szakfelügyelet éves tervének és ellenőrzési szempontjainak megvitatásában; meghatározott feladatokra munkacsoportokat hoz létre; véleményt mond, ajánlásokat dolgoz ki a szakmai munka javítására; figyelemmel kíséri, értékeli a levéltári tevékenység költségvetési és költségvetésen kívüli eszközökből történő támogatásának helyzetét, a levéltári területet érintő jogszabályok hatályossá válását.