Külföldi levéltári intézetek

Ausztria

Az 1926. évi badeni egyezmény alapján az Osztrák Állami Levéltárban létrehozott és az OKM által fenntartott Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségre háruló feladatokat levéltári delegátus látja el. A kirendeltség működtetésével kapcsolatos szabályokat az 1/1999 NKÖM utasítás határozza meg. A levéltári delegátus feladata az Osztrák Állami Levéltárban őrzött – közös szellemi tulajdonnak minősülő – magyar vonatkozású levéltári anyag kezelésével, feldolgozásával, mikrofilmeztetésével és használatra bocsátásával összefüggő tevékenység ellátása, az Osztrák Állami Levéltárban kutató magyar ösztöndíjasok munkájának segítése.

A kirendeltség címe: Ungarische Archivdelegation beim Österreichischen Staatsarchiv, A-1010 Wien, Minoritenplatz 1.
Tel.: 00-43-1-795-400/804;
Fax: 00-43-1-531-15-2501Részletek

 

Oroszország

A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ keretében 2001. július 1-jétől Levéltári Intézet működik egy fő levéltárossal. A levéltári delegátus feladata, hogy feltárja, jegyzékelje és másolásra kijelölje az Oroszországi Föderáció levéltáraiban őrzött magyar vonatkozású levéltári iratokat, gondoskodjon a feltárt és jegyzékelt iratok mikrofilmeztetéséről, az elkészült másolatok ellenőrzéséről és a MOL-nak történő továbbításáról, információkkal segítse az orosz állami levéltárak anyaga iránt érdeklődő magyar kutatók munkáját.

Az intézet címe: MKTTK Levéltári Intézet, 121069 Moszkva, ul. Povarszkaja 21.
Tel.: 00-7-495-695-7638
00-7-495-691-3134
00-7-495-691-3747
Fax: 00-7-495-695-7638 

 

Részletek
 

 

Vatikáni Magyar Levéltári Kirendeltség

A Vatikáni Magyar Levéltári Kirendeltség 2022 márciusában alakult meg Magyarország Szentszéki Nagykövetségén. A kapcsolódó feladatokat 1 fő levéltári delegátus látja el. A delegátus fontos feladata a szentszéki levéltárakban található Hungarika-anyagok feltárása, róluk jegyzék készítése és előzetesen átgondolt, munkaterv szerinti digitalizáltatásuk a Magyar Nemzeti Levéltár részére. Segíti továbbá az ezekbe a levéltárakba elsősorban ösztöndíjjal kutatni érkezők munkáját. Bár tevékenysége mindenekelőtt a szorosan vett szentszéki levéltárakhoz és egyéb szentszéki gyűjteményekhez köti, amennyiben szükséges, a Rómában található egyéb, magyar forrásokat is őrző egyházi, szerzetesi levéltárakkal, gyűjteményekkel is kapcsolatot teremt. Végül, hangsúlyos feladata az is, hogy mind a hazai mind a szentszéki levéltárakkal, tudományos és felsőoktatási intézményekkel Rómában, szentszéki levéltári feltárásokra, egyháztörténeti témájú kutatásokra épülő, közös projekteket, konferenciákat, könyvbemutatókat, stb. szervezzen, s ezeken részt vegyen. Igyekszik megtalálni azokat a közös pontokat, amelyek összekötik a feleket, melyeken keresztül „hidak” épülhetnek, s amelyek elősegítik az intézményes párbeszédet.

Az intézet címe: Piazza Girolamo Fabrizio, 2. I-00161 Róma
Levéltári delegátus: Tóth Krisztina
Tel.: +39 064402167
Email: TothKrisztina@mfa.gov.hu(link sends e-mail)