Külföldi levéltári intézetek

Ausztria

Az 1926. évi badeni egyezmény alapján az Osztrák Állami Levéltárban létrehozott és az OKM által fenntartott Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségre háruló feladatokat levéltári delegátus látja el. A kirendeltség működtetésével kapcsolatos szabályokat az 1/1999 NKÖM utasítás határozza meg. A levéltári delegátus feladata az Osztrák Állami Levéltárban őrzött – közös szellemi tulajdonnak minősülő – magyar vonatkozású levéltári anyag kezelésével, feldolgozásával, mikrofilmeztetésével és használatra bocsátásával összefüggő tevékenység ellátása, az Osztrák Állami Levéltárban kutató magyar ösztöndíjasok munkájának segítése.

A kirendeltség címe: Ungarische Archivdelegation beim Österreichischen Staatsarchiv, A-1010 Wien, Minoritenplatz 1.
Tel.: 00-43-1-795-400/804;
Fax: 00-43-1-531-15-2501Részletek


Oroszország

A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ keretében 2001. július 1-jétől Levéltári Intézet működik egy fő levéltárossal. A levéltári delegátus feladata, hogy feltárja, jegyzékelje és másolásra kijelölje az Oroszországi Föderáció levéltáraiban őrzött magyar vonatkozású levéltári iratokat, gondoskodjon a feltárt és jegyzékelt iratok mikrofilmeztetéséről, az elkészült másolatok ellenőrzéséről és a MOL-nak történő továbbításáról, információkkal segítse az orosz állami levéltárak anyaga iránt érdeklődő magyar kutatók munkáját.

Az intézet címe: MKTTK Levéltári Intézet, 121069 Moszkva, ul. Povarszkaja 21.
Tel.: 00-7-495-695-7638
00-7-495-691-3134
00-7-495-691-3747
Fax: 00-7-495-695-7638 

 

Részletek