Levéltári Szakfelügyelet

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, többször módosított 1995. évi LXVI. törvény (levéltári törvény) 8. §-ának b) pontja értelmében a kultúráért felelős miniszter szakfelügyelők közreműködésével ellenőrzi a közlevéltári és nyilvános magánlevéltári tevékenység szakmai követelményeinek érvényesülését.

A levéltári szakfelügyelet tevékenységét részletesen a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002 (II.27.) NKÖM rendelet szabályozza. A miniszter e jogszabály alapján 2014. szeptember 1-jei hatállyal a vezető szakfelügyelőnek, 2015. január 1-jétől pedig további tizenegy szakfelügyelőnek adott megbízást. A közlevéltári, illetve a nyilvános magánlevéltári szakfelügyelők felügyeleti jogköre meghatározott levéltárakra terjed ki. Munkájuk irányítása, a minisztériummal való kapcsolattartás, valamint a szakfelügyeleti tevékenységről és az ellenőrzések tapasztalatairól évente a miniszternek szóló jelentés elkészítése a vezető szakfelügyelő feladata. A szakfelügyelői/vezető szakfelügyelői megbízás öt évre szól. A szakfelügyelet felhatalmazást kapott a levéltári selejtezések felülvizsgálatára (illetve a vezető szakfelügyelő a selejtezési jegyzőkönyvek jóváhagyására), és a levéltári törvény alapján nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzésére is.

Alábbiakban a levéltári szakfelügyeletre vonatkozó legfontosabb dokumentumok: a 2015 és 2019 közötti stratégiai terv,  a szakfelügyelet miniszter által jóváhagyott részletes működési szabályzata, a szakfelügyelők nevét, címét, elérhetőségét és a felügyeletük alá tartozó levéltárakat tartalmazó lista, valamint a vezető szakfelügyelőnek a kultúráért felelős miniszterhez 1999 óta felterjesztett éves jelentései olvashatóak.