A Magyar Nemzeti Levéltár szakkönyvtárai

A levéltári könyvtárak együttműködésének előzménye az 1956–1992 között fennálló levéltári szakkönyvtári hálózat, amelynek központja az Országos Levéltár könyvtára volt.

2012. október 1-jén a megyei levéltárak Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásával létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár, ezután egy intézmény keretei között működhettek tovább a levéltári könyvtárak, az Országos Levéltár Levéltártudományi Szakkönyvtár feladata lett a megyei levéltári könyvtárak munkájának koordinálása és segítése.

Milyen fontos lépései voltak az integrációnak?

Felmérés készült az MNL 31 könyvtárának állományáról, nyilvántartásáról, feldolgozottságáról, szolgáltatásáról, könyvtári dolgozóiról.

A kapcsolat létrejötte óta az MNL könyvtárai állománygyarapítás céljából kölcsönösen eljuttatják egymáshoz kiadványaikat, de visszamenőlegesen is pótolják a hiányzó példányokat.

Elkészült az egységes gyűjtőköri és használati szabályzat.

2013-ban kezdeményezés történt a közös katalogizálás, illetve egy közös MNL könyvtári katalógus létrehozására. Végül 2015-ben a Corvina integrált könyvtári program megvásárlásával megkezdődött az MNL szintű közös könyvtári adatbázis és könyvtári rendszer létrehozása.

A levéltári könyvtárak adatbázisai (közel 200 ezer rekord) konverzióval, ellenőrzés után kerültek be a közös adatbázisba, amely 2016 végére, a Levéltártudományi Szakkönyvtár rekordjaival együtt, 324 ezer rekordot tartalmazott. A közös katalógus létrejötte után az egyes könyvtárak adatbázisai külön-külön is használhatóak maradtak.

Az egységes bibliográfiai rekordok elkészítése érdekében házi szabályzat készült.

 

A katalógust ma minden megyei levéltári könyvtár használja, a közös munka eredményeképpen egy műről egy rekord készül, melyhez több könyvtár állományadata kerül.

Az adatbázis gyorsan fejlődik, 2019 végén már 671 ezer nyomtatott művet, 4600 elektronikus és 2500 online dokumentumot tartalmazott.