A Magyar Nemzeti Levéltár szakkönyvtárai

A levéltári könyvtárak együttműködésének előzménye az 1956–1992 között fennálló levéltári szakkönyvtári hálózat, amelynek központja az Országos Levéltár könyvtára volt.

2012. október 1-jén a megyei levéltárak Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásával létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár, ezután egy intézmény keretei között működhettek tovább a levéltári könyvtárak, az Országos Levéltár Levéltártudományi Szakkönyvtárának feladata lett a megyei levéltári könyvtárak munkájának koordinálása és segítése.

Milyen fontos lépései voltak az integrációnak?

Felmérés készült az MNL 31 könyvtárának állományáról, nyilvántartásáról, feldolgozottságáról, szolgáltatásáról, könyvtári dolgozóiról.

A kapcsolat létrejötte óta az MNL könyvtárai állománygyarapítás céljából kölcsönösen eljuttatják egymáshoz kiadványaikat, de visszamenőlegesen is pótolják a hiányzó példányokat.

Elkészült az egységes gyűjtőköri és használati szabályzat.

2013-ban kezdeményezés történt a közös katalogizálás, illetve egy közös MNL könyvtári katalógus létrehozására. Végül 2015-ben a Corvina integrált könyvtári program megvásárlásával megkezdődött az MNL szintű közös könyvtári adatbázis és könyvtári rendszer létrehozása.

A levéltári könyvtárak adatbázisai (közel 200 ezer rekord) konverzióval, ellenőrzés után kerültek be a közös adatbázisba, amely 2016 végére, a Levéltártudományi Szakkönyvtár rekordjaival együtt, 324 ezer rekordot tartalmazott. A közös katalógus létrejötte után az egyes könyvtárak adatbázisai külön-külön is használhatóak maradtak.

Az egységes bibliográfiai rekordok elkészítése érdekében házi szabályzat készült.

 

A katalógust ma minden megyei levéltári könyvtár használja, a közös munka eredményeképpen egy műről egy rekord készül, melyhez több könyvtár állományadata kerül.

Az adatbázis gyorsan fejlődik, 2020 végén 676 496  nyomtatott művet,  4 730 elektronikus és 2 671 online dokumentumot tartalmazott.