Adatbázisok

LEVÉLTÁR

 

Levéltári nyilvántartások

A Magyar Nemzeti Levéltár iratanyagának nyilvántartása


Egységes törzskönyv

A magyarországi közlevéltárak nyilvántartásai és közös keresője.


Legnépszerűbb adatbázisok

Anyakönyvek (digitális tartalom nélkül)

Az 1960-as években készült anyakönyvi mikrofilmmásolatokat 2013–2016 között digitalizálták és ezekre a digitális képfájlokra épül a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisa.

Katonaállítási lajstromok, 17561918 (1942)

Az állandó hadsereg felállításához, illetve kiegészítéséhez készült személyi nyilvántartás. Megkülönböztethetünk újoncozási, sorshúzási, elbocsátási, felülvizsgálati, utóállítási lajstromokat. Létezik lista a jogcímvesztett katonákról, előfordulnak továbbá az iratok között zsoldjegyzékek és felmentési kérelmek is.

Címereslevél-adatbázis, 13261918

Magyarországon az Országos Levéltár őrzi a legtöbb eredeti címereslevelet: gyűjteményünkben összesen mintegy 2500 db, a másolatokkal együtt pedig ennél jóval többre becsülhető az armálisok száma.

Összeírások:

1715. évi országos összeírás

1720. évi országos összeírás

A korábbi, 1715. évi összeírással való elégedetlenség arra késztette a hatóságokat, hogy 1719-ben a conscriptio hiányosságainak kiküszöbölése végett az összeírás megismétlését határozzák el. Erre 1720-ban került sor, és ez lett az oszmán uralom alól teljesen felszabadult ország első, minden vármegyére kiterjedő összeírása.

Urbaria et Conscriptiones

A digitalizált iratanyag 1527 és a 19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumokból, úrbéri összeírásokból, birtok- és vagyonbecslésekből áll.

Collectio Diplomatica Hungarica

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa, MNL OL DL/DF.

Királyi könyvek

Benne: Illésy-féle családtörténeti cédulagyűjtemény

Királyi könyvek régebbi adatbázisa


Levéltári adatbázisok

AdatbázisokOnline


Hungaricana

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.

Középkori okmánytárak

Levéltári kiadványok

    Periodikák, sorozatok, egyedi kiadványok.


Európai Levéltári Portál

Archives Portal Europe

Az Európai Levéltári Portál különböző európai országok levéltári anyagához biztosít hozzáférést, és információt nyújt a földrész levéltári intézményeiről is.


KÖNYVTÁR

Katalógusok

A Levéltártudományi Szakkönyvtár katalógusa
A katalógus tartalmazza a Bécsi kapu téren és Óbudán található könyvtáraink állományát, amiben a 140 ezer kötet kötetet teljességgel kereshető.

A Magyar Nemzeti Levéltár könyvtárainak katalógusa
A katalógus a Magyar Nemzeti Levéltár 38 könyvtárának állományában való keresést teszi lehetővé. Állományának nagysága 670 ezer dokumentum, amelynek jelenleg háromnegyed része  található a katalógusban.