Hungarika

Hungarika

Az 1995. évi LXVI. Levéltári törvény és a 2018-ban hozott 1107/2018. (III. 19) sz. Kormányhatározat előírása szerint a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) feladata, hogy feltárja, nyilvántartsa és másolatban illetve eredetiben gyűjtse a külföldön őrzött magyar vonatkozású iratanyagokat. Ezt a tevékenységet egyrészt a levéltár munkatársai végzik, másrészt a levéltár együttműködik egyéni kutatókkal és kutatócsoportokkal, valamint a hungarika nyilvántartás részeként feldolgozza az állami ösztöndíjak keretében végzett kutatási jelentések adattartalmát.
 

Hungarika Igazolás Igénylése

A hungarika iratanyagok feltárását célzó pályázati támogatások költséghatékony, szakmailag megalapozott felhasználása érdekében a pályázatot kiíró szervezet kérheti, hogy a pályázó a feltárandó iratanyagra vonatkozóan hungarika igazolást is benyújtson. Az MNL az igazolások kiadását külön eljárásrendben szabályozta. Ennek megfelelően az igazoláshoz szükséges adatokat egy Űrlap Hungarika nyilatkozat igényléshez elnevezésű dokumentum kitöltésével és a hungarika@mnl.gov.hu elektronikus címre történő megküldésével lehet igényelni. Az igazolást 5 munkanapon belül, elektronikus úton, pdf-formátumban küldi meg a levéltár a megadott elektronikus levelezési címre. Az igazolás tartalmazza a kérelemben megadott kutatási adatokat is.

A hungarika igazolás igényléséhez szükséges űrlapot innen töltheti le

 

Hungarikajelentések benyújtása

Az MNL nyomon követi azokat a pályázatokat, amelyekhez igazolást bocsát ki. A pályázati eredmények nyilvánosságra hozatalát követően levélben tájékoztatja a nyerteseket arról, hogy a hungarikajelentéseket milyen formában kell benyújtani. A hungarikajelentések beérkezésekor az MNL visszaigazoló levelet küld elektronikus úton, pdf-formátumban.

A hungarikajelentéshez (HJ) és hungarika-kataszter (HK) építéséhez szükséges űrlapokat és segédleteket innen töltheti le:

 

Hungarikajelentés-gyűjtemény - X  10810 és X 10811

A levéltári törvényi (1995. évi LXVI. 17 § . 2 d pontja) kötelezettségnek eleget téve a levéltár munkatársai a beérkezett hungarikajelentéseket nyilvántartásba veszik és feldolgozzák az MNL Levéltári Nyilvántartó Rendszerében (scopeArchiv). Az X szekcióban található nyilvántartás kutatásonként számon tartva lényeges információkat közöl a kutatás helyére, témájára, idejére vonatkozóan. Az X 10810 és X 10811 törzsszám alatt található jelentések adattartalmából a levéltárosok hungarika-katasztereket (HK) készítenek (ld. alább).

1. X 10811 - levéltári struktúra nézet

A hungarikajelentések kutatásával kapcsolatban forduljon illetékes munkatársainkhoz a hungarika@mnl.gov.hu elektronikus levelezési címen.
 

Hungarika-kataszter (HK)

A levéltári törvény (1995. évi LXVI. 17 § . 2 d pontja) előírásának megfelelően a levéltár a külföldön őrzött, már feltárt, de másolatban nem elérhető magyar vonatkozású levéltári anyagról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapját az MNL Levéltári Nyilvántartó Rendszerében (scopeArchiv) kidolgozott úgynevezett HK űrlapok jelentik. A HK leírási egységek az X szekción belül a Külföldön őrzött magyar vonatkozású levéltári anyagok nyilvántartása megnevezésű leírási egység alatt – a másolatban őrzött iratok adatai mellett – találhatók az eredeti őrzési hely pontos megjelölésével (ország-intézmény-levéltári struktúra). A HK bejegyzések az eredeti iratokra vonatkozó adatokon túl tartalmazhatnak a levéltárak anyagáról a kutatók által készített segédleteket, jegyzékeket.

2. Példa egy HK elhelyezkedésére a levéltári strukúrában