Hungarika

Hungarika

Az 1995. évi LXVI. Levéltári törvény és a 2018-ban hozott 1107/2018. (III. 19) sz. Kormányhatározat előírása szerint a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) feladata, hogy feltárja, nyilvántartsa és másolatban illetve eredetiben gyűjtse a külföldön őrzött magyar vonatkozású iratanyagokat. Ezt a tevékenységet egyrészt a levéltár munkatársai végzik, másrészt a levéltár együttműködik egyéni kutatókkal és kutatócsoportokkal, valamint a hungarika nyilvántartás részeként feldolgozza az állami ösztöndíjak keretében végzett kutatási jelentések adattartalmát.
 

Hungarika Igazolás Igénylése

A hungarika iratanyagok feltárását célzó pályázati támogatások költséghatékony, szakmailag megalapozott felhasználása érdekében a pályázatot kiíró szervezet kérheti, hogy a pályázó a feltárandó iratanyagra vonatkozóan hungarika igazolást is benyújtson. Az MNL az igazolások kiadását külön eljárásrendben szabályozta. Ennek megfelelően az igazoláshoz szükséges adatokat egy Űrlap Hungarika nyilatkozat igényléshez elnevezésű dokumentum kitöltésével és word formátumban a hungarika@mnl.gov.hu elektronikus címre történő megküldésével lehet igényelni. Az igazolást 5 munkanapon belül, elektronikus úton, pdf-formátumban küldi meg a levéltár a megadott elektronikus levelezési címre. Az igazolás tartalmazza a kérelemben megadott kutatási adatokat is.

A hungarika igazolás igényléséhez szükséges űrlapot innen töltheti le

 

Hungarikajelentések benyújtása

Az MNL nyomon követi azokat a pályázatokat, amelyekhez igazolást bocsát ki. A pályázati eredmények nyilvánosságra hozatalát követően levélben tájékoztatja a nyerteseket arról, hogy a hungarikajelentéseket milyen formában kell benyújtani. A hungarikajelentések beérkezésekor az MNL visszaigazoló levelet küld elektronikus úton, pdf-formátumban.

A hungarikajelentéshez (HJ) és hungarika-kataszter (HK) építéséhez szükséges űrlapokat és segédleteket innen töltheti le:

 

Hungarikajelentés-gyűjtemény - X  10810 és X 10811

A levéltári törvényi (1995. évi LXVI. 17 § . 2 d pontja) kötelezettségnek eleget téve a levéltár munkatársai a beérkezett hungarikajelentéseket nyilvántartásba veszik és feldolgozzák az MNL Levéltári Nyilvántartó Rendszerében (scopeArchiv). Az X szekcióban található nyilvántartás kutatásonként számon tartva lényeges információkat közöl a kutatás helyére, témájára, idejére vonatkozóan. Az X 10810 és X 10811 törzsszám alatt található jelentések adattartalmából a levéltárosok hungarika-katasztereket (HK) készítenek (ld. alább).

1. X 10811 - levéltári struktúra nézet

A hungarikajelentések kutatásával kapcsolatban forduljon illetékes munkatársainkhoz a hungarika@mnl.gov.hu elektronikus levelezési címen.
 

Hungarika-kataszter (HK)

A levéltári törvény (1995. évi LXVI. 17 § . 2 d pontja) előírásának megfelelően a levéltár a külföldön őrzött, már feltárt, de másolatban nem elérhető magyar vonatkozású levéltári anyagról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapját az MNL Levéltári Nyilvántartó Rendszerében (scopeArchiv) kidolgozott úgynevezett HK űrlapok jelentik. A HK leírási egységek az X szekción belül a Külföldön őrzött magyar vonatkozású levéltári anyagok nyilvántartása megnevezésű leírási egység alatt – a másolatban őrzött iratok adatai mellett – találhatók az eredeti őrzési hely pontos megjelölésével (ország-intézmény-levéltári struktúra). A HK bejegyzések az eredeti iratokra vonatkozó adatokon túl tartalmazhatnak a levéltárak anyagáról a kutatók által készített segédleteket, jegyzékeket.

2. Példa egy HK elhelyezkedésére a levéltári strukúrában