Újraindulnak levéltár-pedagógiai foglalkozásaink

Bővített kínálattal várjuk a táborozókat
2020.07.10.
A kényszerű leállást követően ismét fogadja intézményünk a levéltár-látogatásra, kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetésre és levéltár-pedagógiai foglalkozásra érkező felnőtt- és gyerekcsoportokat.

A hosszú, látogatóktól mentes hetek alatt munkatársaink olyan 18–19. századi levéltári dokumentumokat „poroltak le”, tanulmányoztak át és dolgoztak fel, amelyek hitelesen, izgalmas adalékokkal fűszerezve tárják fel a megyénkben élők mindennapjait. Mindemellett a témák szorosan kapcsolódnak a jelenkorhoz, könnyedén állíthatók fel párhuzamok, illetve ellentétek az akkor és a most között.

 

Plajbászt kézbe, papírt térdre! – Régimódi oskolák

Bizonyára minden tanuló eltöpreng olykor azon, vajon a gyerekek a régmúlt időkben is jártak-e iskolába – és ha igen, a tantermek hasonlítottak-e a maiakhoz, kik tanították őket és hogyan bántak velük, milyen tantárgyakat tanultak, voltak-e tankönyveik vagy más felszerelésük.

Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon a diákok bepillanthatnak néhány 18–19. századi alsófokú iskola mindennapjaiba. Érdekes időutazás ez, a korszak iskolái ugyanis már csak nagyvonalakban hasonlítanak a mai, modern, kényelmes és tiszta tanintézetekhez. Eredeti dokumentumok segítségével a foglalkozás résztvevői megtudhatják, milyen körülmények között tanultak megyénkben a gyerekek Széchenyi István korában. Külön témát képez a tanító személye, akinek tudása, gyermekekhez való viszonya és életkörülményei egészen mások voltak, mint manapság. Az iskolában elsajátítandó ismeretek is eltértek a maitól, nem is beszélve a tanulást segítő könyvekről és tanszerekről. Foglalkozásunkon fény derül arra, milyen eszközöket takarnak az Arany János, Mikszáth Kálmán vagy Móricz Zsigmond műveiben előforduló kalamáris, plajbász és penecilus szavak, és arra is, hogy a spongya akkor még nem egy rajzfilmfigura vezetékneve volt.

A foglalkozás zárásaként a gyerekek a gyakorlatban is megtapasztalhatják, hogy egy jól képzett tanító felfogadása bizony nem mindig volt egyszerű feladat.

 

Korosztály: +10

Időtartam: 40 perc + 20 perc foglalkozás

e-mail: mucsi.laszlo@mnl.gov.hu

telefon: (56) 421-404

 

Pecséttel lezárt családi titkok – avagy miről mesélnek a 18–19. századi végrendeletek

Levéltárunkban mintegy 1500 darab Jászberényből származó testamentumot őrzünk, melyek 1719 és 1896 között keletkeztek. A végrendelet az írásbeliség legszemélyesebb műfaja, amelyben az örökhagyó rigolyáitól, családi és anyagi helyzetétől kezdve az adott kor szokásrendjéig sok minden tükröződik.

Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon kiderül, hogyan próbáltak a kor jászberényi lakosai haláluk után gondoskodni rokonaikról, ki milyen vagyont örökölhetett az akkor hatályos jogszabályok szerint és milyen formai követelményeknek kellett megfelelni annak érdekében, hogy a végrendelet érvényes legyen. A testamentumokból megtudhatjuk, milyen volt az örökhagyó kapcsolata családtagjaival, volt-e adóssága, esetleg neki tartoztak-e és hogy mit reméltek az egyház javára tett bőkezű adományaiktól. A hagyatéki leltárakból kirajzolódik, milyen körülmények között éltek 250 évvel ezelőtt a Jászkunság székhelyének lakói, miről rendelkeztek a tehetősek és a szegények illetve volt-e különbség a férfiak és a nők végakaratában.

A diákok eredeti, vízjellel ellátott, merített papírból készült dokumentumok alapján mélyedhetnek el az egykori örökhagyók végintézkedéseinek részleteiben és gyakorlati feladatként – a jegyző szerepében – lehetőséget kapnak arra, hogy egy-egy jellegzetes testamentum felhasználásával lefolytassanak egy képzeletbeli hagyatéki eljárást.

 

Korosztály: +12

Időtartam: 40 perc + 30 perc foglalkozás

e-mail: szabone.maslowski.madlen@mnl.gov.hu

telefon: (56) 421-404

 

„A szó elszáll – az írás megmarad?” – Iratpusztulások Jász-Nagykun-Szolnok megyében

2019. augusztus 30-án nyílt meg időszaki kiállításunk, melyet az országos vészhelyzet kihirdetése előtt komoly érdeklődés övezett. A tárlat fő célkitűzése – minél nagyobb számú eredeti dokumentum felhasználásával – annak bemutatása, milyen módon pusztultak el vagy rongálódtak meg a megye területén keletkezett, történeti szempontból értékes iratok. Paradox módon olyan iratokat kerestünk, amelyek éppen arról tanúskodnak, hogy egy-egy történeti témához vagy korszakhoz miért nincsenek forrásaink. A kiállítás első része a háborús iratpusztulásokról szól, arra hoz példákat, hogy a különböző háborúk és harci cselekmények milyen negatív hatással voltak a megye településeinek és intézményeinek írott forrásaira. A második rész olyan eseteket tár fel, amikor a politikai és társadalmi rendszerek változásainak köszönhetően, ideológiai vagy gazdasági okokból történtek szándékos iratmegsemmisítések. Természetesen voltak lelkiismeretes emberek, akik az iratok megmentésén fáradoztak. Az ő tevékenységüknek egy külön részt szenteltünk. Az iratok a különböző környezeti hatások, egyes kémiai folyamatok vagy biológiai kártevők pusztításának következtében is megrongálódhattak. A negyedik nagy tematikus egység ezt a témát dolgozza fel. A kiállítás záróakkordjaként egy országos kitekintés érzékelteti, hogy az iratok pusztulása nem csak megyénkre volt jellemző.

A tárlatvezetéshez igény esetén foglalkozás is kapcsolódhat.

 

Korosztály: +10

Időtartam: 40 perc + 20 perc foglalkozás

e-mail: mucsi.laszlo@mnl.gov.hu

telefon: (56) 421-404

 

Korábbi, folyamatosan elérhető foglalkozásaink bemutatását honlapunk alábbi linkjén olvashatják: https://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/leveltar_pedagogia

Szolgáltatásaink előzetes bejelentkezés alapján vehetők igénybe. Kérjük, minden esetben legalább egy héttel a tervezett időpont előtt egyeztessenek a foglalkozást/levéltár-ismertetést/tárlatvezetést tartó kollégával.

 

Utolsó frissítés:

2020.08.04.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges