Érdekes irataink

A levéltáros a múlt jövőjét tartja a kezében. És nemcsak a szó szoros értelmében, amely szerint első és legfontosabb feladata a múlt dokumentumainak megőrzése. Átvitt értelemben is igaz ez, hiszen, ha nem mutatja meg a rábízott kincseket a világnak, súlyosan veszélyezteti a jövőt. A jövő ugyanis a múltban gyökerezik. Ha az egyes ember vagy a tágabb közösség, a nemzet, nem ismeri saját múltját, nem építhet emberhez méltó jövőt magának és utódainak.

A levéltár az a hely, ahol a látogató a legközelebb kerülhet a múlt eleven, tapintható, izgalmas valóságához. Az itt megtekinthető, különböző történelmi korszakokból származó iratok a Magyar Országos Levéltár gazdag gyűjteményének jeles darabjai.

I. Imre király (1196–1204) kiváltságlevele Thota úrnő számára (1202)
I. Miksa király utasítása a Szepesi Kamara felállításáról (Prága, 1567. április 1.)
A nagyszombati szabó céh kiváltságlevele (Prága, 1593. március 1.)
I. Ibrahim szultán adománylevele a Baranya megyei Vasas falu adójáról (Konstantinápoly, 1648. május 3.)
Draskovich Pál gróf egyetemi vizsgavitájának a tézislapja (Nagyszombat, 1686. február 9.)
A pesti egyetem alapítólevele (Bécs, 1780. március 25.)
A „Bach-huszárok” egyenruhájának a terve (Bécs, 1852. május 25.)
A Magyar Kerámiagyár Rt. szabadalmi okirata (1903)
Képeslapok Nagy-Magyarország városairól (1919. december)

Magyar találmány dokumentációja az UNESCO világörökség listáján (1926)
Nyers Rezső pártelnök levele az MSZP tagjainak 1989. október 19-én

Vissza a lap tetejére