Draskovich Pál gróf egyetemi vizsgavitájának a tézislapja

Nagyszombat, 1686. február 9.

P 125 Esterházy család hercegi ágának levéltára.  Pál nádor iratai 57. cs. No. 11961.

Egyetemeken, nyilvános vita keretében megvédett disszertációk tételeit rendszerint díszes kivitelű egylapos nyomtatvány formájában hozták nyilvánosságra. Ismertek papírra nyomtatott, művészi rézmetszettel díszített tézislapok is. A barokk tézislapok jelentős kultúrtörténeti értéket képviselnek.

Draskovich Miklós országbíró és Nádasdy Krisztina fia, Draskovich Pál Antal 1686. február 9-én tartotta meg nyilvános vitáját a nagyszombati egyetemen.

A szombat délutánonként rendezett havi disputációkat az évfolyam tanára vezette, a tanulmányi szabályzat közreműködőként három védőt (defendentes) és három bírálót (oppugnantes) írt elő. A vita anyagát meghatározott tételek (theses) szolgáltatták, ezeket előre kifüggesztették és ünnepélyesebb alkalmakkor ki is nyomtatták.