I. Miksa király utasítása a Szepesi Kamara felállításáról

Prága, 1567. április 1.

E 136 Magyar Kamara Archivuma  Instructiones No. 15.

 

Habsburg uralkodók a török ellen létrehozott védelmi rendszer ellátása, az ország jövedelmeinek jobb átláthatósága, valamint az uralmuk alá tartozó országok közigazgatásának egységessé tétele végett Magyarországon is létrehozták az ún. kamarákat, melyek elsősorban a pénzügyigazgatás terén töltöttek be fontos szerepet. Miután a Magyar Kamarát 1528-ban életre hívták, a távoli vármegyékből és királyi jövedelmekből származó jövedelmek pénzügyeinek rendezésére 1567-ben Kassán felállították a Szepesi Kamarát. A vármegyék és szabad királyi városok adói, a harmincadok, só- és nemesfémbányák, tizedek stb. jövedelmeit ez a hivatal kezelte, és igyekezett ellátni azokat a királyi végvárakat, amelyek területén feküdtek. Az I. Miksa által kiadott utasítás pontosan meghatározta az új szerv feladatait, hatáskörét, a működtető személyzetet és azok fizetését.

Az utasítást a 16. században egy középkorból származó kódexlapba kötötték. A használaton kívül helyezett kódexeket, misekönyveket már a középkortól kezdődően ily módon hasznosították újra.