I. Ibrahim szultán adománylevele a Baranya megyei Vasas falu adójáról

I. Ibrahim szultán adománylevele a Baranya megyei Vasas falu adójáról

Konstantinápoly, 1648. május 3.

P 1286 Jankovich IV. Miklós által gyűjtött iratok 8. tétel 4. cs.

I. Ibrahim (1640. II. 9.–1648. VIII. 8.) fia Mehmed szultán érvényesíti apjának Ali szpáhi fia, Hasszán részére a pécsi szandzsákban (török katonai és közigazgatási egység) és nahiében (szandzsák alá tartozó járási székhely) lévő Vasas falu (Baranya megye) adójából tett 4 000 akcse (török pénznem, változó értékkel) timár-adományát. A timár-adomány olyan javadalombirtokot jelentett, amelyet a szpáhik katonai szolgálatuk fejében kaphattak, cserébe kötelesek voltak a birtok jövedelmének arányában meghatározott számú lovas katonát kiállítani.

*

Mehmed, Ibrahim hán fia, a mindig győzedelmes.

Az emelkedett, tiszteletre méltó, magas szultáni jel és a fényes, világbirtokló háni tugra parancsa az isteni segítség kérése után az: Mivel a fényes tekintetű szultánok kegyes szokása és a boldogságos székhelyen uralkodók régi gyakorlata mindig is a szpáhik testületének figyelemmel kísérése és a győzedelmes hadsereg védelme volt, ezért amikor a pécsi szandzsákban és náhijében fekvő Vasas faluból és másokból egy 4000 akcsés timár, a birtokos, Ali halála következtében megüresedett, az említett liva alajbégje, Ali parancsára a fényes háni tevkit [szultáni leiratot] felmutató, fekete szemű, fekete szemöldökű, fehér bőrű, középtermetű Hasszán, az említett törvényes fia, lett jogosult a birtokra. Az 1058. évi rebü-ül-ahir havának 9. napjától tahvil [kiutalási okmány] adatott a számára és megparancsolták, hogy a nevezett Pécshez tartozó Vasas falu 10 000 akcsés jövedelméből 4000 akcse a mai naptól fogva a birtokában legyen. Azzal a feltétellel, hogy abban a szandzsákban, ahol a timár van, a kegyes emírek emírjének, a kanizsai beglerbégnek, Mehmednek – tartson soká szerencséje –a tezkeréje [irata] alapján, az alajbég zászlaja alatt hadba vonul. Ez a boldogságos küszöbtől is méltónak, helyesnek és jónak találtatott, így az adományt megerősítettem. Feladatait, melyek a győzedelmes hadsereg feladatai, dicséretre méltó módon és serény igyekezettel lássa el, úgy ahogy az a háni defterben elő van írva. Ebben a dologban egy teremtett lélek se akadályozza és zavarja. Ez szolgáljon tudomásul, és a nemes jelnek adjatok hitelt.

A jólvédett Konstantinápolyban, székhelyünkön.