Nyers Rezső pártelnök levele az MSZP tagjainak 1989. október 19-én

MOL M–KS 288. f. 3. cs. 199. ő. e.

A levél Magyarország történetének egyik legérdekesebb pillanatában született: még élt az egypártrendszer építménye, de falai már repedeztek, azok azonban, akik még felmerészkedtek e falakra, láthatták – mások is vannak, és épülnek az új várak – megalakult már a FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége – 1988. március 30.), az MDF (Magyar Demokrata Fórum – 1988. szeptember 3.) és az SZDSZ (Szabad Demokraták Szövetsége – 1988. november 13.)

Az MSZMP-nek (Magyar Szocialista Munkáspárt) ekkor lépnie kellett, illetve – helyesebben szólva – ekkor kellett lépnie, ha fenn akart maradni, ha továbbra is meghatározó szerepet kívánt játszani a magyar politikai életben. A gyakorlott vezetők egy része pedig felmászott a fent jelzett jelképes falra és látván az új világot, létrehozta az MSZMP utódjaként az MSZP-t, a Magyar Szocialista Pártot.

Az itt bemutatott levél a párt 1988. október 6–10. közötti I. kongresszusán elfogadott program alapján készült. Az MSZP vezetői, az ún. reformkommunisták tudni szerették volna, kire számíthatnak a továbbiakban is. Támaszkodhatnak-e meglévő tagságukra. Igyekeztek mindenki számára megkönnyíteni a döntést, hiszen soraikban akarták tartani, illetve oda várták a fizikai és szellemi munkásokat, pártfogolták a vállalkozás szabadságát, demokratikus szocializmust kívántak létrehozni, és erőteljesen elhatárolódtak a korábbi korszakoktól, de a restaurált kapitalizmustól is. A reformokra kész szocialisták, a szociáldemokrata, a baloldali humanista embereket is hívták, és nem zárták ki a vallásos világnézetűeket sem. A levél egyes részletei – legalábbis a program szintjén – tükrözik az MSZP mai irányelveit is (a különféle nézetek szabad hangoztatása a pártban, esélyek egyenlősége, szociális biztonság stb.).

A levél aláírója, Nyers Rezső a kongresszus óta a párt és a választmány elnöke is volt. Személye szerencsés választásnak mondható, mivel múltja a szociáldemokrata és a szocialista érzelmű, akkori és leendő tagok számára is elfogadható volt, annál is inkább, mivel már a ’60-as években a gazdasági reformátalakítások felelőseként tevékenykedett, neve az ún. új gazdasági mechanizmussal fonódott egybe, amiért egy időre kiszorult a politikai elitből. A levél propagandacélokat szolgált, programbeszéd volt, amely világosan kinyilvánította: az MSZP az MSZMP utódjaként jött ugyan létre, de más politikát akar folytatni, mint elődje, más vezetői gárdával dolgozik, és csak olyanok maradhatnak meg a pártban, akik a demokrácia, a szabadság, a függetlenség és a nemzet fogalmakat képesek helyesen értelmezni és használni.