A Magyar Kerámiagyár Rt. szabadalmi okirata (1903)

A Magyar Kerámiagyár Rt. szabadalmi okirata (1903)

 

Az 1891-ben alakult budapesti Magyar Kerámia(i)gyár Rt. főtevékenységként színes kültéri burkolólapokat gyártott. Eladásainak növelése érdekében kivitelezést is vállalt, a módszereket pedig folyamatosan tökéletesítette. 1903-ra tehetséges szakembergárdája révén sikerült olyan új útburkolati eljárást kidolgoznia, mely lényegesen időtállóbbá és esztétikusabbá tette az utcák, terek keramitburkolatát – mindezt a korábbinál jóval olcsóbban. A szabadalom birtokában lévő társaságot a századelőn megbízások tömegével halmozták el: nemcsak a főváros, hanem az ország legjelentősebb nagyvárosainak belvárosi úthálózatát és tereit is rövid idő alatt megszépítette. A keramit időállónak bizonyult. Nagy szilárdsága, tartóssága és kellemesnek ható kinézete miatt nem csak utcák felülete készült belőle, hanem kapubejárók, műhelycsarnokok burkolására is használták. Esős időben síkossága miatt nagyon balesetveszélyes volt, ezért az elmúlt ötven év folyamán Magyarországon mindenütt biztonságosabb burkolóanyaggal váltották fel. (Az utolsó, századelőn készült fővárosi sárga keramitfelülettel borított újpesti utcarészt 2005 őszén szedték fel.)

A több, mint fél évszázadon keresztül prosperáló vállalat az államosítás után a Burkolóanyag Gyár Keramit Üzemében az Épületkerámiaipari Vállalat üzemegységeként folytatta tovább tevékenységét.

Szabadalmi okirat

Szabadalom kiadását mindenkor a megfelelő Szabadalmi Hivatalnál kellett (és kell) kérvényezni. A beadott kérelmet a Hivatal elbírálja, és a szabadalom megadását követően szabadalmi okiratot ad ki. Ehhez hozzáfűzi a kinyomtatott szabadalmi leírást. A szabadalmi okiratnak nincs a szabadalom megadásával kapcsolatban jogi jelentősége, a szabadalom megadására vonatkozó döntést a jogerős megadó határozat tartalmazza.

*

Szabadalmi okirat
a
m[agyar] kir[ályi]
Szabadalmi Hivatal

Magyar keramiai gyár részvény társaság budapesti czégnek a jelen okirathoz füzött leirás és rajz alapján a ťUjitás utczák keramitkövezetének készitésére szolgáló eljárásonŤ czimü találmányra szabadalmat adott.

A találmány bejelentésének napja 1903 évi szeptember hó 28ika; e szerint lejárati napul mindig szeptember 28ika tekintendő.

Ezen szabadalom elsőbbsége 1903 évi szeptember hó 28ik napjával kezdődik.

Budapest, 1904 évi január hó 30ikán.

A m[agyar] kir[ályi] szabadalmi hivatal
[aláírás]
elnök