Zalai Gyűjtemény sorozat

A Zalai Gyűjtemény sorozat eddig megjelent kötetei

1. Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében. 1711-1847. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1974. 107 o.
2. Tanulmányok. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1974. 206 o.
3. Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1975. 190 o.
4. Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása Zala megyében. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1977. 239 o.
5. Tanulmányok Deák Ferencről. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1976. 451 o.
6. Régészeti tanulmányok. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1976. 222 o. ill.
7. Szentmihályi Imre: Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátosságai. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1977. 27 o.
8. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1978. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 210 o. ill.
9. Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 248 o.
10. Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 362 o.
11. Vaska Miklós: Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 70 o. ill.
12. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1979. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 242 o.
13. Horváth Károly: Egy hernyéki parasztember dalkincse. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1980. 476 o.
14. Horváth László: A magyarszerdahelyi kelta és római temető. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 111 o. ill.
15. Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1980. 171 o.
16. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1980-1981. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1981. 232 o.
17. Petánovics Katalin: A Festeticsek balatonkeresztúri uradalmának kontraktusai (1772-1793). Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1981. 252 o.
18. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1982-1983. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 319 o.
19. Müller Róbert: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1982. I-II. 930 o.
20. Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 369 o.
21. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. Szerk. Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1985. 226 o.
22. Dr. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási beosztása és a tanácsok tisztségviselői 1950-1985. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 146 o.
23. Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 188 o.
24. Zala megye földrajzi nevei. II. A keszthelyi járás. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 157 o.
25. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986. Szerk. Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 359 o.
26. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 288 o.
27. A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete. Szerk. Degré Alajos, Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 354 o.
28. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1988. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 282 o.
29. Bilkei Irén - Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I. rész. 1555-1609. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 167 o.
30. Kossuth kormánybiztosa Csány László. 1790-1849. Megjelent Csány László születésének 200. évfordulóján. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 315 o.
31. Művelődéstörténeti tanulmányok 1990. Szerk. Turbuly Éva. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 372 o.
32. Kovács Imre: A türjei Premonteri Prépostság története. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1991. 204 o.
33. A szabadságharc zalai honvédei 1848 - 1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 421 o. ill. fotók
34. Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1993. 287 o.
35. Zalai történeti tanulmányok 1994. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1994. 306 o.
36/I. Hadtörténelmi tanulmányok. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 351 o.
36/II. Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zala megye, 1848. október 17 - december 24. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 148 o.
37. Dokumentumok Zala megye történetéből 1944-1947. Szerk. Káli Csaba, Mikó Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 261 o.
38. Id. Balogh Elemér: Göcseji szólások és közmondások. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 212 o.
39. Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 190 o.
40. '56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai 1956-1958. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 538 o.
41. Iskola és társadalom. A Zalaegerszegen 1956. szeptember 5-6-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Sasfi Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 416 o.
42. Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 406 o.
43. A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. 322 o.
44. Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. I-II. kötet. Sajtó alá rend: Hermann Róbert. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. I. kötet 432, II. kötet 399 o.
45. Zala Gyűjtemény 1974-1998 repertórium. Szerk. Kapiller Imre, Kiss Gábor. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 149 o.
46. Zala megye a XVIII-XIX. században két korabeli leírás alapján. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 225 o. térképmelléklet
47. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1541. Szerk., bev: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 135 o.
48. Dokumentumok Zala megye történetéből 1947-1956. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 467 o.
49. Javítva változtatni Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 305 o.
50. Zala megye archontológiája 1138-2000. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 524 o.
51. Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I. Mária Terézia kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2001. 480 o.
52. A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849. Sajtó alá rend: Németh László. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 288 o.
53. Balogh Elemér: Sárhidai nóták. Dr. Balogh Elemér emlékeiből. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 328 o.
54. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 107 o.
55. Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 222 o.
56. Tekintetes karok és rendek! Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 1825-1848. Válogatott dokumentumok. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2003. 251 o.
57. '56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára I-II. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. I. kötet 293, II. kötet 371 o.
58. Németh László - Paksy Zoltán: Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 602 o.
59. Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 363 o.
60. Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában II. Mária Terézia kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye egerszegi, lövői és muraközi járásában. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 546 o.
61. Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 382 o.
62. Paksy Zoltán: Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között I. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 483 o.
63. '56 Keszthelyen és a Keszthelyi Járásban. A forradalom és megtorlás dokumentumai, kronológiája és személyi adattára. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 410 o.
64. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1545-1548. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2008. 160 o.
65. Kardos Ferenc: Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni. Források a zalai cigányság 18. századi történetéhez. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2008. 424 o.
66. Csány László reformkori iratai 1817-1848. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 366 o.
67. Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 406 o.
68. A muraközi uradalom gazdasága és társadalma a 17-18. században. Válogatott források. Szerk. Horváth Zita. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2010. 512 o.
69. Molnár András: Zala megye pecsétje és címere 1550-2010. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2011. 150 o.
70. Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918. Sajtó alá rend: Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2011. 414 o.
71. Kemendy Géza: Harctéri emlékeim, 1942-1943. A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2012. 352 o.
72. Tóth Péter: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái III. 1656-1716. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2012. 326 o.
73. Fára József főlevéltárnok emlékezete. Szerk. Erős Krisztina. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár. 2013. 160 o.
74. Zalaegerszegi honvédek a Donnál. A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár. 2013. 212 o.
75. Zala megye levéltára középkori okleveleinek regesztái (1019) 1240–1526. Fordította, a mutatót készítette és szerkesztette: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2014. 224 o.
76. Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál. Hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942-1943. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2014. I. kötet 420, II. kötet 464 o.
77. Zalaegerszegi végrendeletek 1701-1826. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Csomor Erzsébet. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. I. kötet 388, II. kötet 384 o.
78. Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között II. 1932-1945. A dokumentumokat válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, szerkesztette: Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. 320 o.
79. Választási küzdelmek a reformkori Zala megyében (1834 - 1847). Sajtó alá rendezte: Hermann Róbert, Molnár András. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. 300 o.
80. Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 384 o.
81. Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál III. kötet. Újabb dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2017. 392 o.
82. A protestantizmus zalai évszázadai. Tudományos emlékülés a reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére. Szerk. Erős Krisztina, Kulcsár Bálint. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2019. 282 o.
83. Tanácsköztársaság Zala megyében. Szerk. Dr. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2020. 375 o.
84. Zalaegerszegi végrendeletek 1827-1848. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, szerkesztette: Csomor Erzsébet és Kulcsár Bálint. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2021. 440 o.
85. Őrnagyok, századosok, hadnagyok. A 47. honvédzászlóalj tisztjei 1848-1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2021. 248 o.
86. Családtörténeteink. Zalai genealógiai tanulmányok. Szerk. Kulcsár Bálint. Zalaegerszeg, Degré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány – Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára, 2024. 372 o.