Adatbázisok

A megyei és járási tisztségviselők, ill. tisztviselők szolgálati idejének adatbázisa 1138 - 2004*

Közgyűlési jegyzőkönyvek mutatója 1861-1900*

Zala megyei cégbíróságok cégjegyzékei 1876-1948*

A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1544*

Zala megye nemesi katasztere 1790., 1829., 1845.*

Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény.

Zala megye közgyűlési jegyzőkönyvei 1555-1710

Középkori oklevelek 1240(1019)-1526

Az 1945-ös és az 1947-es országgyűlési választások Zala megyei eredményeinek adatbázisa*

Testületi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei*

Adatbázis típusú segédlet a ZML IV. 433. Egyedi iratok gyűjteménye fondhoz*

Adatbázis típusú segédlet a ZML V. 1607c. Zalaegerszeg város polgármesterének iratai. Közigazgatási iratok irategységhez*

Az 1945 utáni igazoló bizottságokhoz tartozó adatbázis segédlet*

 

* Jelenleg csak az MNL Zala Megyei Levéltára Kutatótermében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.) hozzáférhető