Zalai Gyűjtemény 74.

Zalaegerszegi honvédek a Donnál.
A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943.

Zalai Gyűjtemény 74. kötet borítójának képe. A zalaegerszegi 17/III. zászlóalj 1943. január 27-én, a honvéd alakulatok közül utolsóként, mint a visszavonuló 2. hadsereg utóvédjének utóvédje hagyta el Don menti állásait. Visszavonulása során, a szovjet csapatok bekerítéseinek áttörése, a mostoha időjárási körülmények és ellátási nehézségek közepette súlyos veszteségeket szenvedett. Személyi állományának nem egészen egyhetede tért csak vissza szülőföldjére – a sebesülten hazakerülteken kívül - 1943 májusáig. A doni tragédia 70. évfordulója alkalmából, a 17/III. zászlóalj elesett, eltűnt vagy hadifogságba került, valamint megsebesült katonáinak emlékére megjelenő könyvünk első tanulmánya – a fennmaradt harctéri naplók, levelek, fényképek és visszaemlékezések felhasználásával - a zalaegerszegi alakulat 1942-1943. évi történetét dolgozza fel. A második részben a zalaegerszegi csapattest történetének egyik legfontosabb forrását, Németh József tizedes harctéri naplóját adjuk közre. A harmadik, egykorú arcképekkel illusztrált rész a zászlóalj Oroszországban harctéri szolgálatot teljesített tisztikarának és ismert tiszthelyetteseinek életrajzát tartalmazza, a negyedik részben pedig a 17/III. zászlóalj elesett, meghalt vagy nyomtalanul eltűnt (hadifogságba került) katonáinak minden eddiginél részletesebb adattára található.

Szerkesztette: Molnár András

Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár

Megjelenés éve: 2013

Oldalszám: 212