Zalai Gyűjtemény 39.

Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655.

 Zala megye közgyűlési jegyzőkönyvei regesztáinak második kötete az 1611 és 1655 közötti közgyűlési és törvényszéki bejegyzéseket tartalmazza. E feljegyzések a megye és a régió történetének fontos adatbázisai, információk sorával szolgálnak a helyi közigazgatás, a török elleni harcok, az egyes települések és családok történetéhez. A kötetet a gazdaság-, társadalom-, valamint a politika- és hadtörténet kutatói egyaránt haszonnal forgathatják.
A vármegyét, mint önigazgatási intézményt a közgyűlés képviselte és testesítette meg. Itt került sor a tisztviselők megválasztására és eskütételére. A közgyűlés gondoskodott az adók kirovásáról és beszerzéséről, a nemesi felkelések megszervezéséről, a végvárak ellátásáról, a szükséges ingyenmunka biztosításáról. Helyi szabályrendeletek útján szabályozta a mesteremberek áruinak és az élelmiszereknek az árát, rendelkezett az utak, hidak, töltések karbantartásáról, védte a köz- és vagyonbiztonságot.
A bíráskodás helyszíne a törvényszék volt, amely leggyakrabban határ-, adóssági, zálog- és osztályperekben, becsületsértések, hatalmaskodások, házasságtörések és gyilkosságok ügyében döntött. Az ugyancsak a jegyzőkönyvekben található törvényszéki bejegyzések, tanúvallatások érdekes, színes adatai további betekintést nyújtanak a 17. század első évtizedeinek zalai mindennapjaiba.

Kiadó: Zala Megyei Levéltár

Megjelenés éve: 1996

Oldalszám: 190

Ára: 1000,- Ft

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés