Zalai Gyűjtemény 56.

Tekintetes karok és rendek! Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 1825-1848. Válogatott dokumentumok.

 A reformkori politikatörténet fontos forrását jelentik az egyes vármegyék országgyűlési követutasításai - az alap- és pótutasítások, valamint a követek időszaki és záró követjelentései. A követek nem fejthették ki szabadon saját politikai meggyőződésüket, hanem a küldőik által írásban megfogalmazott állásfoglalásokhoz, a követutasításokhoz kellett igazodniuk; az országgyűlésen csak olyan értelemben szólalhattak fel és szavazhattak, ahogyan azt számukra a követutasítások előírták. A követjelentések megörökítették az országgyűlésen történteket és a követek tevékenységét, emellett pedig meggyőzési eszközül szolgáltak a követek számára, hogy befolyást gyakoroljanak az őket pótutasításokkal ellátó vármegyék döntéshozóira. Forráskiadványunkban Zala megy 1825 és 1847 közötti valamennyi alaputasítását közzé tesszük, így a bizonyíthatóan Deák Ferenc által fogalmazott 1839. évi, valamint a kortársak véleménye szerint ugyancsak Deák közreműködésével készített 1843. és 1847. esztendei alaputasításokat is. Kötetünk gerincét Deák és követtársa - előbb Zalabéri Horváth János, majd Hertelendy Károly - 1833/1836-os és 1839/1840-es időszaki követjelentései, valamint a hozzájuk kapcsolódó zalai pótutasítások alkotják. Ezek mellett 1843/1844-ből, és 1847/1848-ból is közöljük azokat a pótutasításokat, amelyeket az országgyűlésről távollévő Deák közreműködésével készített, illetve az ő indítványára fogadott el Zala megye közgyűlése. A kevés kivétellel ismeretlen, és mindeddig közöletlen Deák dokumentumok most jelennek meg először nyomtatásban.

Sajtó alá rendezte: Molnár András

Kiadó: Zala Megyei Levéltár

Megjelenés éve: 2003

Oldalszám: 251

Ára: 2000,- Ft

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés

 

CsatolmányMéret
PDF icon Tartalomjegyzék59.1 KB