Szakkönyvtár

Fontos tudnivalók

Helye:Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.
Könyvtáros:Szabóné Simon Beáta
E-mail: 
Telefon:+36 92 510 030
 +36 92 598 956
 +36 92 598 957

Nyitva tartási idő

Hétfő:szünnap
Kedd:08.00-16.00
Szerda:08.00-16.00
Csütörtök:08.00-16.00
Péntek:08.00-13.00

Az MNL Zala Vármegyei Levéltárának szakkönyvtára zártforgalmú tudományos szakkönyvtár. Feladata, hogy könyvtári eszközökkel segítse a levéltár kutatótermeiben folyó tudományos kutatómunkát, hozzájáruljon szakdolgozatok, tanulmányok és egyéb történelmi írások elkészüléséhez. A könyvtárat ingyenesen használhatja bárki, aki érvényes látogatói jeggyel rendelkezik. A könyveket csak helyben lehet olvasni a levéltár kutatótermeiben, kölcsönzésre nincs mód. A szerzői jogok védelme miatt a könyvekből és más nyomtatványokból fénymásolatot nem áll módunkban készíteni. A kézikönyvtári anyag és a helytörténeti gyűjtemény a kutatóteremben található. (Könyvtárhasználati szabályok)

A könyvtár állománya

A szakkönyvtár 19839 kötettel rendelkezik (2015. január 1-i állapot), éves gyarapodásunk mintegy 350 kötet. Hagyományos cédulakatalógusunk betűrendes, a kiadványok szerzője és címe szerinti - esetenként tárgyszavas - keresést tesz lehetővé. Az elektronikus katalógus kiépítése folyamatos, a feltöltött állomány megtekinthető az alábbi hivatkozás alatt: Zala Vármegyei Levéltár Szakkönyvtára. A Magyar Nemzeti Levéltár könyvtárainak közös katalógusa pedig ezen a hivatkozáson érhető el.

A könyvtár törzsanyagát elsősorban a magyar és európai történelemmel kapcsolatos művek teszik ki, de szép számmal találhatók a történelem segédtudományairól szóló munkák is. Fontos részét képezi az állománynak a történeti Zala vármegyére vonatkozó - határon túli, elsősorban szlovéniai irodalommal is gyarapodó - helytörténeti gyűjtemény.

A könyvtár legértékesebb anyaga az 1831-ben Skublics Károly táblabíró, zalai földbirtokos által Zala vármegyének adományozott, 490 kötetből álló családi könyvgyűjtemény. (A Skublics-könyvtár története)

A szakkönyvtár 108 különböző folyóiratot, illetve időszaki kiadványt tartalmaz. Közülük 79 archív és 29 kurrens. Itt találhatók a Zala vármegyei sajtótermékek is, amelyek közül a legfontosabb az 1957-től napjainkig rendelkezésre álló Zalai Hírlap. (Folyóiratok listája) (Hírlapok listája)

Említésre méltó a folyamatosan bővülő kézirattárunk is. A kézirattár elsősorban a Zala vármegye történetére vonatkozó tudományos és ismeretterjesztő tanulmányokat, szakdolgozatokat, és kiadásra nem került könyvek kéziratait tartalmazza, a 19. század közepétől egészen napjainkig. (Történeti értékű kéziratok, Egyéb kéziratok, Elektronikus kéziratok)

Kiemelkedő jelentőségű a "Zala megye helytörténeti lexikonja" címmel megjelentetni tervezett, és az 1960-1970-es években készült, ám befejezetlenül, kéziratban fennmaradt hatalmas anyaggyűjtés, mely szinte valamennyi Zala vármegyei település kutatásának megkerülhetetlen kiindulópontja. (Zala megye helytörténeti lexikona)