Rólunk

Rövid intézménytörténeti áttekintés

A török hódoltság és az azt követő belháborúk után, a 18. század első évtizedeiben teremtődtek meg a jogi és anyagi alapjai a vármegyei levéltár létrehozásának. 1732-ben készült el a vármegyei székház Zalaegerszegen, ahol helyet kapott a levéltár is. Az első, kifejezetten a levéltár ügyeivel foglalkozó tisztviselőt 1790-ben nevezték ki.

1872-ben, a bíróságok újjászervezésekor a Zalaegerszegi Törvényszék költözött be a megyei székházba, de a levéltár itt maradhatott, amíg az új helyre - az ún. kvártélyházba - áttelepült megyeháza mellett fel nem épült a levéltárnak is helyet adó új épület. 1891-ben ebben az új - a mai Széchenyi tér 3. – épületrészben rendezkedett be az intézmény.

A második világháború viszonylag mérsékelt károkat okozott a levéltár iratanyagában. A háború utáni években beállt politikai fordulat, különösen annak közigazgatási vetülete alapvető változásokat hozott a levéltár életében is. A korábban csak a megyei igazgatás iratanyagát befogadó levéltárat 1950-ben kivették a megyei szervezetből és közvetlenül minisztériumi irányítás alá helyezve, lényegében államosították. Egész Zala megyére kiterjesztették az illetékességi körét, amelybe a megye összes hivatala, intézménye és egyéb iratképző szerve mellett beletartozott az államosított vagy újólag létrehozott vállalatok és más gazdasági egységek iratanyaga is. Az intézmény neve ekkor Zala megyei Közlevéltár, egy 1952-es miniszteri utasítás megjelenése után pedig Zalaegerszegi Állami Levéltár lett.

1968. január 1-től Zala Megyei Levéltár néven a megyei tanács fenntartásába került az intézmény, az illetékességi kör változatlanul hagyása mellett. A hetvenes évektől kezdődően minden téren rohamosan bővült a levéltár. A rossz tárolási körülmények ellenére ebben az időszakban kezdődött meg az anyag rendszeres és módszeres tudományos szempontú feldolgozása, kutatása, valamint az elért eredmények publikálása pl. az 1974-ben megindított Zalai Gyűjtemény c. periodikában.

A kilencvenes évek közepére a szükségraktárakból a központi mellett egy felújított külső raktárba kerültek a levéltár iratai. A 2012. év több jelentős változást is hozott levéltárunk életében. Január 1-vel fenntartónk megváltozott, a megyei önkormányzat helyett ismét az állam vette át ezt a szerepet a Zala Megyei Intézményfenntartó Központon keresztül. Ez a megoldás azonban átmenetinek bizonyult, mivel 2012. október 1-jén megalakult a Magyar Nemzeti Levéltár, melynek egyik tagintézménye lett a Zala Megyei Levéltár.