Zalai Gyűjtemény 79.

Választási küzdelmek a reformkori Zala megyében (1834 - 1847)

A Zalai Gyűjtemény 79. kötetének borítója

Zala vármegye a reformkorban – elsősorban Deák Ferenc politikai hátországaként – a magyar liberális reformellenzék egyik fellegvára volt. Az itt zajló politikai események, a helyi szabadelvűek és konzervatívok küzdelmei nem egyszer országos jelentőséggel bírtak, és hatást gyakoroltak a pozsonyi országgyűlés munkájára, illetve a magyar reformmozgalom egészére is. Az elvi ellentétek a nagy nemesi tömegeket megmozgató országgyűlési követválasztások és vármegyei tisztújítások során e megyében is több alkalommal tettlegességbe torkolltak, véres verekedésekké fajultak.

Forráskiadványunk a Zala vármegye 1834 és 1847 közötti országgyűlési követválasztásaira és tisztújításaira vonatkozó válogatott kéziratos forrásokat (144 darab, mindeddig kiadatlan dokumentumot: közgyűlési jegyzőkönyveket és iratokat, periratokat, magánleveleket és titkosrendőri jelentéseket, a résztvevők naplóit és visszaemlékezéseit) teszi közzé, az egyes követválasztások és tisztújítások időrendjében fejezetenként csoportosítva. A dokumentumokat a Zala vármegye országgyűlési követválasztásainak és tisztújításainak reformkori történetét felvázoló, valamint a szövegkiadási előzményeket összefoglaló bevezető tanulmány egészíti ki.

Sajtó alá rendezte: Hermann Róbert, Molnár András

Szerkesztette: Molnár András

Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára

Megjelenés éve: 2015

Oldalszám: 300

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés

 

CsatolmányMéret
PDF icon Tartalomjegyzék66.33 KB