Zalai Gyűjtemény 76.

Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál.
Hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942-1943.

A Zalai Gyűjtemény 76. (Utóvédként a Donnál) I. kötet borítója    A Zalai Gyűjtemény 76. (Utóvédként a Donnál) II. kötet borítója

A 9. könnyű hadosztály alakulatai 1942 tavaszán az első csapattestek között érkeztek ki a keleti hadszíntérre, a magyar 2. hadsereg hadműveleti területére. Az 1942. június 28-án, Kurszktól keletre indított nagyszabású német offenzíva során az első vonalban küzdöttek, majd augusztusban a Donnál vívtak véres hídfőcsatákat. 1943. január 27-én – mint a visszavonuló magyar és német csapatok utóvédjei – utolsóként hagyták el a 2. hadsereg Don menti védőállásait. Veszteségeik mind a nyári hadművelet, mind a hídfőcsaták, mind pedig a visszavonulás során rendkívül súlyosak voltak. A nagykanizsai seregtest mintegy 15.000 főnyi személyi állományának alig a negyede-ötöde tért vissza viszonylag épségben, 1943 tavaszán a hátországi helyőrségekbe.
Kötetünk a 9. könnyű hadosztály (a hadosztályparancsnokság, a 9. könnyű tüzérezred, a hadosztály-közvetlenek, a 17. gyalogezred és a 47. gyalogezred) 1942–-1943. évi történetének legfontosabb, mindeddig túlnyomórészt közöletlen és ismeretlen szöveges dokumentumait tartalmazza. A korabeli hadiokmányok (legnagyobbrészt rekonsturált harctudósítások) közül a leghitelesebb, leginformatívabb dokumentumokat közöljük, azokat, melyeknek állításait más, megbízható források is megerősítik. Az eredeti kéziratban (vagy kéziratos másolatban) fennmaradt harctéri naplók mindegyikét közreadjuk, függetlenül attól, hogy korábban megjelentek-e nyomtatásban, a visszaemlékezések közül azonban csak a mindeddig kiadatlanokat, vagy a csupán szűk körben megjelent és napjainkban gyakorlatilag hozzáférhetetlen memoárokat tesszük közzé. A szöveges dokumentumokat korabeli térképvázlatok és harctéri fényképek egészítik ki.

 

Szerkesztette: Molnár András

Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára

Megjelenés éve: 2014

Oldalszám: I. kötet 420, II. kötet 464

 

CsatolmányMéret
PDF icon Tartalomjegyzék60.59 KB