Egyéb digitalizált kiadványok

Zalaegerszegi Füzetek

1.Degré Alajos, Simonffy Emil: A zalaegerszegi Központi Elemi Iskola Története (1690-1949). Zalaegerszeg, 1975.
2.Müller Veronika: Az egerszegi vár a XVII. Században. Zalaegerszeg, 1976.
3.Benczéné Nagy Eszter, Fülöp István, Markó Imre Lehel: Zalaegerszeg utcanevei. Zalaegerszeg, 1977.
4.Oroszy Zoltán: A zalaegerszegi általános iskolák negyedszázados története. Zalaegerszeg, 1985.
5.Molnár András: Zalaegerszeg 1848-49-ben. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Közalapítvány. 1998. 140 o.
6.Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850-1860. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Közalapítvány. 2000. 180 o.
7.Csomor Erzsébet: 1956 Zalaegerszegen. Zalaegerszeg. Millecentenáriumi Közalapítvány. 2001. 171 o.
8.Wlassics Gyula és kora. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Millecentenáriumi Közalapítvány. 2002. 150 o.

Egyéb kiadványok

Zala vármegye története. Oklevéltár. Első kötet 1024-1363. (Szerk. Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula) Budapest, Zala vármegye közönsége, 1886.
Zala vármegye története. Oklevéltár. Második kötet 1364-1498. (Szerk. Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula) Budapest, Zala vármegye közönsége, 1890.
Források a Muravidék történetéhez 1. Szerk. Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg. Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár, 2008. 408 p.
Források a Muravidék történetéhez 2. Szerk. Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg. Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár, 2008. 378 p.
Degré Alajos: Olvasókönyv Zala megye történetéhez. Zalaegerszeg. 1961.