Iratkezelés felügyelete

A Zala Vármegyei Levéltár, a már őrizetébe tartozó iratok kezelése és védelme mellett, a majdan levéltárba kerülő iratok esetében, egyfajta megelőző célú ellenőrző feladatot is ellát. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az ennek végrehajtási rendeletét képező, vagyis a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet alapján látjuk el az illetékességi körünkbe tartozó közfeladatot ellátó szervek és a teljesen vagy részben tartósan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok, valamint bizonyos tekintetben a privatizált, egykori állami gazdálkodó szervek iratkezelésének felügyeletét. Így lényegében már keletkezésének pillanatától nyomon követjük a felügyeletünkbe tartozó (köz)iratok sorsát, egészen azok raktárainkba kerüléséig.

Honlapunk "Iratkezelés felügyelete" menüpontja és ennek almenüpontjai alatt az illetékességünkbe tartozó iratképző szervek részére olyan útmutatókat, dokumentum mintákat és jogszabályi hivatkozásokat helyeztünk el, melyek révén segítséggel kívánunk szolgálni a sikeres együttműködés érdekében.

Az almenüpontok az iratok életciklusának megfelelő logikai sorrendben követik egymást:


Az elektronikus iratok átadására vonatkozó eljárásrend ezen linkre kattintva érhető el.

Levéltárunkban külön munkacsoport foglalkozik az iratkezelés felügyeletével. Amennyiben az olvasottak mellett, vagy azzal kapcsolatban további kérdés merülne fel, a honlapunk elérhetőség rovatában megadott elérhetőségeken, Kámán Szilvia Lilla ad tájékoztatást.