Ügyfélszolgálat

Változás 2021. január 1-től!

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása alapján 2021. január 1-től a levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásért, továbbá a levéltár által készített hiteles másolat elkészítéséért nem kell illetéket fizetni.

 

Ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz személyesen, levélben, faxon, telefonon és e-mailen lehet fordulni.

Ügyfélszolgálatunk a kért iratokról hitelesített fénymásolatot ad ki.
 

Elérhetőségeink:

Tel.:(a titkárságon keresztül)+36 92 510 030, +36 92 598 956, +36 92 598 957
Fax:+36 92 510 029
E-mail:zvl@mnl.gov.hu
Levélcím:8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

Ügyfélszolgálatunk félfogadási ideje:

Hétfő:szünnap
Kedd:08.00-15.30
Szerda:08.00-15.30
Csütörtök:08.00-15.30
Péntek:08.00-13.00

Az ügyfélszolgálaton leggyakrabban előforduló ügytípusok és az azokhoz szükséges adatok:

ÜgytípusSzükséges adatok
Tanuló időNév, születési adatok, akkori lakcím. Hol (helység), mikor és milyen típusú (elnevezésű) intézményben tanult.
Munkaviszony igazolásNév (előző nevek, leánykori név), cím. A munkaviszony évköre, a munkakör megnevezése. Munkahely neve és címe.
Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyekAz építtető neve, lakcíme, az építés helye, éve és a keresett épület egykori címe (utca, házszám).
Anyakönyvi ügyekNév, születési hely és idő, keresett hozzátartozók hasonló adatai.
Földnyilvántartással, ingatlanokkal, társasházi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyekAz ingatlan adatai (egykori címe, régi helyrajzi szám, ügyiratszám). A keresett ingatlan tulajdonosainak neve, lakcíme.
Közjegyzői, hagyatéki iratokAz ügyben szereplő személyek (örökhagyó és örökösök) adatai, az elhalálozás éve és helye. A hagyatéktárgyalás helye, éve, a közjegyző(k) neve(i).
Bírósági iratok (büntető, polgári peres és peren kívüli)A perben résztvevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, a per típusa. Megbízás esetén meghatalmazás.

Részletes információk a Magyar Nemzeti Levéltár központi oldalának Ügyfélszolgálat menüpontjában találhatóak.