Kutatószolgálat

Kutatószolgálat

 

Figyelem! Változás a Kutatószolgálat működésében!

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 2022. január 1-től minden kutatótermében bevezeti az online beiratkozást. Ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú beiratkozás lehetősége megszűnik. Az E-beiratkozás folyamatáról, lépéseiről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_beiratkozas
Az online beiratkozás az MNL-ben kötelező, így kérjük, a kutatás gördülékeny és hatékony megkezdése érdekében már a levéltár felkeresése előtt, otthonról iratkozzanak be.

A Magyar Nemzeti Levéltár 2022. január 1-től tovább bővíti azoknak a szervezeti egységeinek és kutatótermeinek a sorát, ahol az iratanyag kikérése online, az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül történik. Ezen kutatótermekben ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú iratanyag-kikérés lehetősége megszűnik. Az E-kikérés folyamatáról, lépéseiről, valamint az érintett kutatótermekről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_kikeres

Erről a hivatkozásról elérhető egy ismertető, amely hasznos információkat tartalmaz a levéltári kutatás menetéről, a kutatást korlátozó jogszabályokról, és a levéltári jelzet fogalmáról.

A Zala Vármegyei Levéltár kutatótermének címe:  Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. fsz.
Tel.: (a titkárságon keresztül)  +36 92 510 030, +36 92 598 956, +36 92 598 957
Fax:  +36 92 510 029
E-mail:  zalaegerszeg.kutatas@mnl.gov.hu

A kutatóterem nyitva tartása:

Hétfő:  szünnap
Kedd:  08.00-16.00
Szerda:  08.00-16.00
Csütörtök:  08.00-16.00
Péntek:  08.00-13.00

 

A kutatóteremben a következő munkatársaink állnak az Ön rendelkezésére:

Farkasné Molnár Gabriella segédlevéltáros, a kutatóterem felügyelője
Nemes Lászlóné segédlevéltáros

 

Amennyiben Ön egy meghatározott korszakot kíván kutatni, akkor az alábbi munkatársainkkal közvetlenül is felveheti a kapcsolatot:

dr. Kulcsár Bálint:  17-18. század
Molnár András:  1800-1849.
Foki Ibolya:  1850-1918.
Paksy Zoltán:  1919-1944.
Káli Csaba:  1945-napjainkig.

A Magyar Nemzeti Levéltár Kutatótermeinek Működési Szabályzatát ide kattintva olvashatja el.
(A Magyar Nemzeti Levéltár Kutatási Szabályzata)


Praktikus információk:

A levéltár az érvényben lévő jogszabályok értelmében nem végez ügyfelei és kutatói számára iratfeltáró kutatómunkát, csak konkrét adatra vonatkozóan - ha az a rendelkezésre álló segédletek segítségével azonnal megtalálható - adhat tájékoztatást. Családtörténeti kutatás esetében a mai Magyarország területén 1895. szeptember 30-ig keletkezett és fennmaradt egyházi anyakönyvekről a Magyar Nemzeti Levéltár (mnl.gov.hu) is őriz mikrofilm másolatokat, ezért ezek ott is kutathatók. Az 1895. október 1. után keletkezett állami anyakönyvek másodpéldányai levéltárunkban is megtalálhatóak, de csak a jelenlegi megye területére vonatkozóan.

Amennyiben a kutatni kívánt iratanyag személyes adatot is tartalmaz, abban az esetben a különböző védelmi idők lejártáig a kutatás lehetősége korlátozott lehet. A vonatkozó törvényi előírások alapján (1992. évi LXIII. tv., és 1995. évi LXVI. tv.) a védelmi idő az érintett halálától számított 30 év, ha ez nem ismert, akkor a születésétől számított 90 év. Amennyiben egyik sem ismerhető meg, abban az esetben 60 év. Mivel szinte valamennyi irat tartalmaz személyes adatot, viszont a születés vagy halálozás időpontja ezekből a legritkább esetben deríthető ki, ezért általában a 60 éves védelmi idő mindig érvényesül. A 60 éven belül keletkezett iratokat csak a következő esetekben lehet kutatni:

  • a kutatás - a kutató költségére - anonimizált másolattal is megvalósítható,
  • a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárulását adta,
  • a kutatásra tudományos célból van szükség.

 

A tudományos célú kutatást igazolni kell. A kutatás akkor minősül tudományos célúnak és akkor kezdhető meg, ha a kutató bemutatja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szervnek (pl. MTA és intézetei, egyetemek, főiskolák, más tudományos intézmények) - a kutató részletes kutatási terve alapján megadott - támogató állásfoglalását. A Támogató Állásfoglalás c. kitöltetlen űrlap levéltárunkban is beszerezhető (.doc/.pdf). A kutatás első alkalommal nem biztos, hogy megkezdhető, ezért előtte mindig érdemes tájékozódni a lehetőségekről, szabályokról. Új kutatóink az első kutatás alkalmával személyazonosságukat igazoló okmányt (személyi igazolványt, útlevelet) feltétlenül hozzanak magukkal. Kedden és csütörtökön, a hosszabbított nyitva tartás idején, új anyagot csak 16 óráig tudunk kiszolgálni, ezt követően már nem.

A kutatás ingyenes, de a fénymásolásért és a digitális másolásért fizetni kell. Levéltárunk csak a szerzői jogvédelem alá nem eső iratokról és nyomtatványokról készít másolatokat. (Iratmásolási díjszabás) A kutatóteremben saját számítógép vagy fényképezőgép - digitális fényképezőgép a másolási átalánydíj befizetése után - használható, amennyiben az nem zavarja mások munkáját.