Zalai Gyűjtemény 44.

Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. I-II. kötet.

 
1849. október 10-én reggel 6 órakor a pesti Újépület melletti fapiacon végezték ki a császáriak Csány Lászlót, a szabadságharc talán legtevékenyebb kormánybiztosát. Csány, a zalai liberális ellenzék reformkori pártvezére 1848 nyarán és őszén királyi biztosként megakadályozta a drávai magyar hadtest felbomlását, eltávolítva az ellenséges érzelmű tiszteket. 1848 októberében kormánybiztosként az osztrák határ átlépését szorgalmazta, november-december folyamán pedig a feldunai hadsereg újjászervezésében játszott Görgeiével egyenértékű szerepet. 1849 január végétől május elejéig Erdély teljhatalmú országos biztosaként Bem sikereinek egyik kovácsa lett, majd a Szemere-kormány közmunka és közlekedésügyi minisztereként a hadiszállításokat és a védelmi építkezéseket szervezte. Mivel Csány számos esetben töltött be kulcsfontosságú szerepet, kormánybiztosi és miniszteri iratai nélkülözhetetlen forrásai a forradalom és szabadságharc történetének. Két kötetünk Csány László 697 db, 1848. március 15. és 1849. október 9. között írott hivatalos iratát és magánlevelét adja közre. Az iratok válogatása és sajtó alá rendezése, továbbá a bevezető és a jegyzetek írása Hermann Róbert hadtörténész munkája.

Sajtó alá rendezte: Hermann Róbert

Kiadó: Zala Megyei Levéltár

Megjelenés éve: 1998

Oldalszám: I. kötet 432, II. kötet 399

Ára: 2000,- Ft

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés