Zalai Gyűjtemény 81.

Utóvédként a Donnál III. kötet.
Újabb dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943.

Dokumentumkötetünk a magyar 2. hadsereg Don menti harcainak és tragédiájának 75. évfordulója alkalmából kíván emléket állítani a nagykanizsai 9. könnyű hadosztály Oroszországban hősi halált halt, eltűnt, fogságba esett vagy megsebesült honvédjeinek. A zalai alakulatok 1942 tavaszán az első csapattestek között érkeztek ki a keleti hadszíntérre. A június 28-án, Kurszktól keletre indított német offenzíva során az első vonalban küzdöttek, majd augusztusban a Donnál vívtak véres hídfőcsatákat. 1943. január 27-én – mint a visszavonuló magyar és német csapatok utóvédjei – utolsóként hagyták el a 2. hadsereg Don menti védőállásait. Veszteségeik mind a nyári hadművelet, mind a hídfőcsaták, mind pedig a visszavonulás során rendkívül súlyosak voltak.

Az „Utóvédként a Donnál” című könyvsorozatunk III. kötete a 9. könnyű hadosztály 1942–1943. évi történetére vonatkozó, újabban összegyűjtött, vagy az első két – 2014-ben kiadott – kötetből terjedelmi okokból kimaradt dokumentumokat (a korabeli hadiokmányokat, a harctéren vezetett magánnaplókat, a haza írt leveleket és tábori levelezőlapokat, a „doni poklot” túlélők visszaemlékezéseit, valamint az egykorú sajtótudósításokat) a nagykanizsai seregtest hadrendjének sorrendjében csoportosítva jelenteti meg. A könyv CD-mellékletét képező adattár – a Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattárának névszerinti veszteségi személyi kartonjai és az állami halotti anyakönyvek alapján – teljességre törekedve tartalmazza a 9. könnyű hadosztály valamennyi, a keleti hadszíntéren 1942 áprilisa és 1943 májusa között elszenvedett személyi veszteségének adatait.

Szerkesztette: Molnár András

Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára

Megjelenés éve: 2017

Oldalszám: 392

Megvásárolható: Kiadvány-értékesítés

 

CsatolmányMéret
PDF icon Tartalom60.29 KB